Nieuws

Nieuw klimaatbureau CCAFS geopend in Wageningen

Gepubliceerd op
3 april 2017

Op vrijdag 31 maart 2017 opende CCAFS (CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security) haar internationale kantoor op Wageningen Campus. Dit werd gevierd met een seminar dat de officiële opening van het klimaatbureau markeerde en op hetzelfde moment de start van het Nederland-CGIAR partnerschap. De CCAFS-office overeenkomst werd ondertekend door Ruben Echeverria, directeur van CIAT, en Louise O. Fresco, president van Wageningen University & Research.

CCAFS wordt geleid door het International Center for Tropical Agriculture (CIAT), en is een samenwerking tussen alle 15 CGIAR (A global research partnership for a food-secure future) onderzoekscentra en de andere CGIAR onderzoeksprogramma's, zoals bijvoorbeeld Agriculture for Nutrition and Health (A4NH).

Louise Fresco tijdens de opening van het CCAFS office in Wageningen: "It is our task to put food and agriculture on the map again."
Louise Fresco tijdens de opening van het CCAFS office in Wageningen: "It is our task to put food and agriculture on the map again."

Van donor naar partner

In 2015 besloot Nederland om de relatie met CGIAR te veranderen van donor in partner. Het is de bedoeling om deze samenwerking vorm te geven met financiële steun voor CGIAR en een set van instrumenten gericht op het betrekken van Nederlandse partijen. Deze nieuwe strategie heeft al geleid tot een intensievere samenwerking tussen de CGIAR en WUR, met name in geïntegreerde programma's zoals CCAFS en A4NH. Het leidde ook tot het verhuizen van het CCAFS kantoor van Kopenhagen naar Wageningen.

CCAFS Fase II

De algemene doelstelling van CCAFS is een katalysator te zijn voor positieve verandering voor climate-smart agriculture, voedselsystemen en landschappen. Zo draagt CCAFS bij aan:

1. Vermindering van de armoede;
2. Verbetering van de voedselzekerheid voor de gezondheid;
3. Verbetering van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten.

In Fase II zal meer worden samengewerkt met WUR en andere Nederlandse partijen. Dit werd ook benadrukt in het eendaagse seminar op vrijdag 31 maart 2017 gekoppeld aan de lancering van het nieuwe CCAFS kantoor. Hierbij waren WUR medewerkers en onderzoekers, Nederlandse ministeries, andere Nederlandse universiteiten en organisaties en vertegenwoordigers van CGIAR aanwezig.

Wageningen zal diverse CCAFS activiteiten leiden, maar ook andere universiteiten, zoals Universiteit Utrecht zullen activiteiten leiden. Een recente call van NWO verbindt Nederlandse kennisinstellingen met CCAFS projecten. Dit zal de samenwerking verder versterken.

De doelen in Fase II zijn ambitieus. De sterke samenwerking die al bestaat tussen CCAFS en WUR, de status van WUR als een centrum van uitmuntend onderzoek, evenals de grote internationale agrarische sector van Nederland, zal helpen deze ambitieuze doelstellingen te bereiken.