Nieuws

Nieuw lesmateriaal "Stad van de toekomst"

Gepubliceerd op
28 oktober 2020

Hoe kun je het stedelijke gebied toekomstbestendig inrichten? Water, hittestress, biodiversiteit, voedsel en eenzaamheid/integratie zijn actuele thema’s die in een stad(wijk-buurt) een rol spelen, soms in negatieve zin: ze zorgen voor problemen in de stad en vragen om oplossingen. Nu steeds meer mensen wereldwijd in steden wonen, is dit een omgeving die aandacht verdient en goed moet worden ingericht. Hoe kan op basis van deze thema’s een aantrekkelijke leefomgeving worden gecreëerd op buurt-wijk-stadsniveau?

Het vertrekpunt is een bestaande buurt-wijk-stadsdeel waarvoor een inrichtingsontwerp wordt gemaakt. Leerlingen maken een inventarisatie van de bestaande situatie en vertalen die naar een kaart met daarop onder andere de gebouwen en de open ruimte. Op welke manier spelen de thema’s in dit gebied een rol? Welke kansen/mogelijkheden zijn er om het gebied duurzaam, klimaatbestendig en sociaal te maken?

Stuur je leerlingen erop uit om een kansenkaart en een ontwerp voor een buurt-wijk-of stadsdeel te maken.

Het lesmateriaal is voor 4 en 5 havo/vwo bedoeld en zal vanaf september 2021 beschikbaar zijn.

Nascholingenreeks Stad van de toekomst

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Deze nascholingenreeks geeft je verdiepende achtergrondkennis bij het nieuwe lesmateriaal 'De stad van de toekomst'. De eerste van de vier sessies gaat over het thema nutriënten en stadslandbouw. In een drieluik laten we aansluitend zien welke ontwikkelingen er spelen bij het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de stedelijke omgeving.