Nieuw merk voor Wageningen UR

Persbericht

Nieuw merk voor Wageningen UR

Gepubliceerd op
6 september 2016

Wageningen University en onderzoeksinstituten gaan vanaf september verder als één merk: ‘Wageningen University & Research’. De onderzoeksinstituten zoals Alterra, LEI, Imares en Central Veterinary Institute hanteren voortaan de namen ‘Wageningen Environmental Research’, ‘Wageningen Economic Research’, ‘Wageningen Marine Research’ en ‘Wageningen Bioveterinary Research’.

Wageningen University is al in 1998 gefuseerd met de onderzoeksinstituten die in Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) verenigd zijn. Wageningen University & Research loopt in de wetenschappelijke wereld voorop met de combinatie van onderwijs, fundamenteel onderzoek en praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door zich als één organisatie te presenteren, wil Wageningen University & Research (WUR) beter duidelijk maken waar zij voor staat: een combinatie van een universiteit en marktgerichte researchinstituten die zowel in Nederland als internationaal uniek is.

Juridisch blijft de structuur van de organisatie gelijk. Wageningen University behoudt zijn huidige juridische naam en de Stichting Landbouwkundig Onderzoek (Stichting DLO) krijgt de juridische naam Stichting Wageningen Research.

Ook het logo van Wageningen University & Research ondergaat een kleine verandering en wordt:

Het nieuwe logo van Wageningen University & Research

De naamsveranderingen op een rij:

Oud Nieuw
LEI Wageningen Economic Research
Alterra Wageningen Environmental Research
Central Veterinary Institute Wageningen Bioveterinary Research
Livestock Research Wageningen Livestock Research
Food & Biobased Research Wageningen Food & Biobased Research
PPO en PRI Wageningen Plant Research
IMARES Wageningen Marine Research
Wageningen Academy Wageningen Academy

RIKILT behoudt in verband met lopende fusiebespreking voorlopig de huidige naam en combineert deze met de nieuwe merknaam Wageningen University & Research.