Nieuws

Nieuw netwerk EuroDairy wil duurzaamheid melkveehouderij bevorderen

Gepubliceerd op
16 maart 2016

Het stimuleren en sneller toepassen van praktische innovaties in de melkveehouderij door internationale kennisuitwisseling is het doel van EuroDairy. In februari 2016 is dit driejarige Europese project met 20 partners uit 14 landen gestart. De Nederlandse trekkers zijn Wageningen UR, ZuivelNL en ZLTO.

Het algemene doel van EuroDairy is het opzetten van een internationaal, thematisch netwerk om de duurzaamheid (economisch, milieukundig en sociaal) van de Europese melkveehouderij te versterken. Door internationale kennisuitwisseling en het verbinden van innovatieve groepen melkveehouders en projecten met die in andere landen kunnen innovaties en goede landbouwpraktijken sneller worden toegepast.Hierbij gaat het om de thema’s:

  • Betere benutting van grondstoffen (werkpakket (WP) 3, trekker SEGES, Denemarken)
  • Biodiversiteit (WP 4, trekker CNIEL, Frankrijk)
  • Diergezondheidszorg en – welzijn (WP 5, trekker ZuivelNL)
  • Sociaal – economische weerbaarheid (WP 6, trekker ISP, België)

Structuur

Het project EuroDairy bestaat uit 8 werkpakketten. Naast de thematische werkpakketten bevat dit onder andere:

  • WP 1: Project coördinatie (DairyCo UK (projectcoördinator) en Wageningen UR)
  • WP 2: Netwerk van voorloperbedrijven en proefbedrijven (trekker: Idele, Frankrijk)
  • WP 7: Synergie tussen onderzoek en praktijk (trekker: CRPA , Italië)
  • WP 8: Productie en communicatie van materiaal voor eindgebruikers (trekker: ZLTO)

Projectcoördinator is Ray Keatinge van DairyCo. Het managementteam, vanuit Wageningen UR, zorgt voor ondersteuning. Afstemming over de activiteiten binnen het project vindt plaats via de project coördinatiegroep, bestaande uit alle partners. Daarnaast is er een project adviesgroep, die het project begeleid en bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese melkveehouderij en zuivel organisaties en van overkoepelende onderzoekorganisaties.

Horizon 2020

Het project wordt gefinancierd uit het EU Horizon 2020-programma. Dit programma van de Europese Commissie is gericht op het stimuleren van innovatie en onderzoek met zoals in dit project speciale aandacht voor het versterken van de binding tussen onderzoek en praktijk.