Nieuws

Nieuw netwerk van vogelnestkasten op Wageningen Campus

Gepubliceerd op
9 december 2019

De afgelopen maanden hebben medewerkers en MSc-studenten van de Resource Ecology Group, in samenwerking met leden van de Behavioral Ecology Group en NIOO, 100 nestkasten en 20 vogelvoerhouders op Wageningen Campus geplaatst.

De nestkasten zijn voornamelijk bedoeld voor koolmezen maar kunnen ook worden gebruikt door pimpelmezen en andere kleine vogels. Dit netwerk van nestkasten en vogelvoerhouders zal de komende jaren worden gebruikt voor onderzoek en onderwijs, en het netwerk kan worden uitgebreid.

Gedrag van vogels

Een van de onderwerpen die door studenten zal worden onderzocht, is het gedrag van vogels in relatie tot de bebouwde (d.w.z. 'stedelijke') omgeving tijdens broed- en niet-broedseizoenen. Vragen zijn onder andere wat de factoren zijn die vogels afschrikken of aantrekken tot bepaalde nestkasten, voerhouders en delen van de campus. Er zijn ook plannen om de parasieten te onderzoeken die in verlaten nesten en gebruikte nestkasten kunnen voorkomen (d.w.z. na voltooiing van het broedseizoen).

Eikenprocessierups

Omdat veel van de kleine vogelsoorten die deze nestkasten gebruiken ook insecten eten, waaronder rupsen, kan het netwerk ook worden gebruikt voor toegepast onderzoek naar de biologische bestrijding van eikenprocessierupsen. Koolmezen en pimpelzen voeden zich met rupsen in het vroege voorjaar tijdens hun broedseizoen. De aanwezigheid van deze vogels kan dus helpen bij het verminderen van eikenprocessierupspopulaties. Als het aanbieden van extra nestlocaties leidt tot een toename van de insecteneters, kan de rupsbevolking verder afnemen. Om deze redenen zijn veel van de nestkasten op of in de buurt van eikenbomen geplaatst waar de eikenprocessierups de afgelopen jaren een probleem was.

Nestkast
Vogelvoerhouder