Nieuws

Nieuw protocol voor het meten van de lichttransmissie van schermdoeken

Gepubliceerd op
22 januari 2014

De lichttransmissie is een belangrijke eigenschap van schermdoeken. Voor energiedoeken in het bijzonder is een accurate meting van de lichtdoorlaat belangrijk omdat dergelijke doeken in de winter vaak overdag gesloten worden, dus wanneer het natuurlijke licht beperkt is.

Voor kasdekmaterialen is al een meetprotocol om materialen op een goede manier te meten en met elkaar te vergelijken. Analoog aan dit protocol is door Wageningen UR Glastuinbouw, in samenwerking met schermfabrikanten Ludvig Svensson, Bonar TF en Novavert een meetprotocol voor schermdoeken ontwikkeld.

Meten van de transmissie

Het protocol beschrijft de eisen voor het meten van de transmissie en hoe er gemeten moet worden. Evenals in het protocol voor kasdekmaterialen geldt een hemisferische meting in het PAR gebied als uitgangspunt. De geldigheid van het protocol is beperkt tot transparante doeken met een hemisferische transmissie groter dan 10%. Voor verduisteringsdoeken met transmissiewaarden dichtbij nul en waarbij een hoge nauwkeurigheid nodig is, is het protocol niet in eerste instantie bedoeld.

Meetstandaard

Het protocol wordt door de betrokken partijen beschouwd als meetstandaard waarmee de doeken onderling op een correcte manier vergeleken kunnen worden. Naast de betrokken partijen is het protocol bedoeld voor iedereen die de PAR transmissie van schermen wil (laten) meten.