Nieuws

Nieuw rapport over sensortechnieken

Gepubliceerd op
22 december 2017

Om te kunnen bepalen welke nieuwe technieken inmiddels beschikbaar zijn die wetenschappelijk hebben bewezen de bodemfysische en hydrologische eigenschappen van de bodem in kaart te kunnen brengen, hebben wij een literatuurstudie uitgevoerd.

De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in dit Engelstalige rapport.

Gegevens over de fysische en hydrologische eigenschappen zijn nodig als gedetailleerde puntdata welke we beheren in de  bodemfysische-database van Nederland, maar ook als vlakdekkende informatie om variatie in eigenschappen in percelen en gebieden goed te modelleren. Het nemen van ringmonsters, de ‘traditionele’ manier om deze gegevens in het lab te bepalen is arbeidsintensief en daarom duur. De resultaten van de literatuurstudie laten zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn om verder uit te zoeken welke technieken naast wetenschappelijk bewezen, ook praktijkrijp en betaalbaar zijn in aanvulling op de ringmonsters.