Nieuws

Nieuw record export landbouwgoederen in 2017

Gepubliceerd op
19 januari 2018

De Nederlandse export van agrarische goederen is in 2017 met 7% gegroeid naar 91,7 miljard euro, blijkt uit de raming van het Centraal Bureau voor Statistiek en Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit is een recordhoogte. 78 procent van de Nederlandse landbouwexport in 2017 was gericht op EU-landen; Duitsland blijft met een aandeel van 25% de grootste afnemer van Nederlandse agrarische producten, daarna volgen België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De export naar Duitsland groeit bescheiden (5 procent), maar is in absolute getallen wel het sterkst met een stijging van 1,1 miljard euro. Naar België (met een toename van 11 procent ofwel 1 miljard euro) en Frankrijk (13 procent toename) groeide de export fors en naar het Verenigd Koninkrijk weinig (2 procent). Dit laatste kan verband houden met het naderende Brexit, en de effecten daarvan op de wisselkoers.

Belangrijkste landbouwexportbestemmingen van Nederland.
Belangrijkste landbouwexportbestemmingen van Nederland.

Nederland exporteert met name aardappelen, groente en fruit (AGF) met 12,1 miljard euro, bereide producten voor menselijke consumptie, dieren en vlees (beiden 10,7 miljard euro), sierteelt (9,1 miljard euro) en zuivel en eieren (8,9 miljard euro). In 2017 groeiden de productgroepen zuivel en eieren (+21%), dieren en vlees (+7%), en oliën en vetten (+16%) het sterkst. Ongeveer vier vijfde van de uitvoerwaardegroei komt door prijsgroei en ongeveer een vijfde door volumegroei.

Nederlandse landbouwexport naar productgroep in 2017.
Nederlandse landbouwexport naar productgroep in 2017.

Duitsland belangrijkste handelspartner

Duitsland is voor Nederland voor de export en de import een belangrijke handelspartner. Duitsland is exportbestemming nummer één voor appels, tomaten, snijbloemen, eieren, boomkwekerij-producten, bloembollen en kaas. Van deze laatste is de totale exportwaarde, inclusief wederuitvoer, in 2017 gestegen met 500 miljoen euro tot 3,7 miljard. Dit is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2016. Een derde (ruim 1,2 miljard) van alle geëxporteerde kaas ging in 2017 naar Duitsland. Van alle Duitse deelstaten importeren Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen de meeste landbouwgoederen. De zuidelijke deelstaten Baden-Wurttenberg en Bayern volgen op plek drie en vier.

Import en export van kaas naar regio in 2017.
Import en export van kaas naar regio in 2017.

Economisch belang landbouwexport voor Nederland groot

19,4 procent van de totale Nederlandse goederenexport betrof in 2017 landbouwgoederen. De Nederlandse landbouwexport omvat de uitvoer van Nederlandse makelij en de wederuitvoer van, al dan niet na lichte bewerking in Nederland, eerder ingevoerde producten. Voor 2017 wordt de landbouwexport van Nederlandse makelij geraamd op 66,2 miljard euro en voor wederuitvoer 25,5 miljard euro.

Van alle landbouwexport is 78% van Nederlands fabricaat. Het exporteren van goederen van Nederlandse makelij leveren meer verdiensten op dan de wederuitvoer. De totale verdiensten voor Nederlandse makelij en wederuitvoer waren respectievelijk 40.5 miljard en 3,5 miljard. Als landbouwgerelateerde goederen (zoals machines) worden meegerekend zelfs 48 miljard euro.

Verdiensten zijn de toegevoegde waarde van producten na aftrek van de import van goederen en diensten die nodig zijn voor de productie. Nederland verdient nog altijd het meest aan sierteelt (bloemen, planten, bollen, boomkwekerijproducten). Nederland blijft ook internationaal toonaangevend. De grootste exporteurs van landbouwgoederen in de wereld waren in 2016, in volgorde van belangrijkheid, de Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, China, Brazilië, en Frankrijk.