Nieuws

Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen

Gepubliceerd op
30 mei 2018

Het handboek ‘Ziekten en plagen bij bloembollen’ is herschreven door gewasonderzoekers van Wageningen University & Research en aangevuld tot een volwaardig standaardwerk voor alle bolgewassen. Het boek bevat beschrijvingen van 50 nieuwe ziekten en plagen in de bollenteelt.

In deze herziene uitgave is meer dan 100 jaar aan kennis opgenomen. Er staan meer dan 500 foto’s in en geeft voor alle belangrijke bolgewassen aan welke ziekten, plagen en afwijkingen erin voorkomen, wat de onderliggende oorzaak is en wat eraan gedaan kan worden. André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie: 'We zijn bijzonder trots op dit boek. De sector heeft hiermee voor zichzelf echt een monument neergezet.'

Handboek voor de praktijk

'Ziekten en plagen bij bloembollen' is bedoeld voor ondernemers, werknemers, adviseurs en toeleveranciers in de bloembollensector, voor docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden.

Voorbeeldbeschrijving van fusarium in Allium
Voorbeeldbeschrijving van fusarium in Allium

Bestellen Ziekten & Plagen bij Bloembollen

Ziekten en plagen bij bloembollen.jpg

Het boek is een gebonden hardcover uitgave en is verkrijgbaar voor €99 (inclusief verzendkosten) via de webshop van het Ontwikkelcentrum. Het boek is ook tijdens kantooruren te koop op het kantoor van de KAVB in Hillegom. De publicatie van het boek is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen.