Marchel Gorselink (rechts) ontvangt minister Henk Kamp in het Restaurant van de Toekomst

Nieuws

Nieuwe Business Unit manager Fresh, Food & Chains streeft naar gezonde groei

Gepubliceerd op
26 mei 2014

Marchel Gorselink is sinds 1 mei de nieuwe manager van de Business Unit Fresh, Food & Chains. Onder zijn leiding blijft gezond en duurzaam voedsel de missie en gaat de business unit zich specifiek op zes belangrijke industriegerichte thema’s richten. Ook staan kennis, internationalisering, samenwerking en een gezonde groei van de business unit hoog op Gorselinks agenda.

De zes thema’s zijn gezond voedsel, customized voedsel, gemaksvoedsel, duurzame waardeketens, voedselverspilling en voedselzekerheid. Stuk voor stuk maatschappelijk relevante onderwerpen met een grote marktvraag, zo maakt Gorselink duidelijk.

Impact voor de industrie

“Binnen het thema gemak gaat het er bijvoorbeeld over hoe je het voor consumenten gemakkelijker kunt maken om gezonder voedsel te eten”, zegt Gorselink. Enerzijds betekent dit het herformuleren van bestaande producten naar minder zout, vet en suiker, anderzijds het communiceren aan consumenten en verleiden van consumenten tot deze gezondere aankopen, alsook groente en fruit.

“Customized voedsel heeft alles te maken met productontwikkeling voor doelgroepen, zoals kinderen en ouderen. “Wij hebben een panel van meer dan duizend  thuiswonende 50-plussers. Zij testen producten en marketingconcepten en zo helpen we bedrijven om te groeien in dit marktsegment.”

“Wat betreft duurzame waardeketens krijgen wij veel vragen over het bewaren, transporteren en sorteren van verse voedselproducten, planten en bloemen. Hoe kunnen we die op een duurzamere manier transporteren en bewaren, waarbij de uiteindelijke kwaliteit voor de consument optimaal is?”

Expertise en kennis die binnen de thema’s worden ingezet, omvatten de gehele keten van na-oogsttechnologieën, proces- en productontwikkelingstechnologieën tot aan consumentenperceptie. “We werken altijd expertise-overstijgend en analyseren een probleem vanuit de hele keten. Die ketenbenadering maakt ons uniek en biedt veel voordelen bij het zoeken naar de beste ingang en oplossing voor een probleem van een bedrijf.”

Internationalisering en samenwerking

De grote groei zit volgens Gorselink in internationale projecten. Daarbij is een goede samenwerking binnen Wageningen UR en met andere partners cruciaal. Het gewenste toekomstbeeld over vier jaar is duidelijk: “Dat we ons internationaal goed op de kaart hebben gezet. Ook wil ik naar een professionele geïntegreerde organisatie toe die haar bruggen naar het bedrijfsleven en kennisinstellingen verder heeft verstevigd.”

Tegelijkertijd zet de nieuwe manager in op de groei van de eigen organisatie. “Food is hot. Normaalgesproken hebben we seizoensfluctuaties, maar sinds de zomer van 2013 is het één grote piek. We zijn dus op zoek naar nieuwe talenten!”

Dr. Marchel Gorselink volgde ir. Annemieke Beers op, die directeur bedrijfsvoering van de Agrotechnology & Food Sciences Group van Wageningen UR is geworden. Gorselink werkt sinds 2009 bij Food & Biobased Research, na meer dan tien jaar in de voedingsmiddelenindustrie. Bij  Food & Biobased Research was hij eerst programmamanager consumentengroepen en later afdelingshoofd Consumer Science & Intelligent Systems en directeur van het Restaurant van de Toekomst.