Nieuws

Nieuwe Nederlandse prioriteiten voor behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren

Gepubliceerd op
8 december 2014

Zeven strategische prioriteiten zijn vastgesteld door de Nederlandse overheid om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren te stimuleren. Er is meer aandacht nodig om het verlies van genetische diversiteit, verlies van unieke rassen of verlies van ons bio-cultureel erfgoed te voorkómen.

Daarbij wordt vastgesteld dat nieuwe technologie kansen biedt voor betere karakterisering, voor conservering en voor fokkerij. Nederland zal blijven bijdragen aan het streven naar mondiale voedselzekerheid en behoud van biodiversiteit, met name in de vorm van kennisoverdracht en de ontwikkeling en verspreiding van genetisch materiaal voor een duurzame ontwikkeling van de mondiale veehouderij. De ontwikkeling van het geactualiseerde, 2e landenrapport van Nederland over dierlijke genetische bronnen is gecoördineerd door het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN), volgend op het verzoek van de Wereld Voedsel Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) om bij te dragen aan de 2e State of the World’s Animal Genetic Resources.

Download

Meer informatie