Nieuws

Nieuwe Schakelmodule Duurzame Ontwikkeling voor nlt scholen

Gepubliceerd op
18 februari 2022

Duurzame ontwikkeling is een thema dat, behalve bij aardrijkskunde en biologie, nog nauwelijks in de schoolboeken terugkomt. Nlt is bij uitstek het vak dat het mogelijk maakt om duurzaamheidsvraagstukken vanuit allerlei invalshoeken te benaderen en recht te doen aan de complexiteit ervan.

De nieuwe nlt schakelmodule Duurzame Ontwikkeling biedt alle aanknopingspunten en mogelijkheden om leerlingen een breder inzicht te geven in de complexiteit en samenhang van duurzaamheidsvraagstukken, ethische aspecten te belichten en leerlingen ook een concreet handelingsperspectief te bieden. De module is tevens geschikt als basis voor een schoolbreed project.

Lesmodules nlt

Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een modern keuzevak voor de bovenbouw van havo en vwo. Nlt laat zien op welke manier de vakken aardrijkskunde (aardwetenschappen), biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde samenkomen. Het vak is bedoeld als voorbereiding op de keuze voor een studie op het gebied van b├Ęta en technologie. De nlt-modules van Wageningen University & Research zijn door Vereniging NLT gecertificeerd.

Meer lesmateriaal