Nieuws

Nieuwe secretaris-generaal LNV bezoekt Proeftuin

Gepubliceerd op
26 november 2018

Jan-Kees Goet, de nieuwe secretaris-generaal van LNV, was op 22 november 2018 op werkbezoek bij de Proeftuin Agroecologie & Technologie in Lelystad. Tijdens het bezoek bleek dat het lopende onderzoek aldaar veel kennis oplevert die bijdraagt aan de invulling van de LNV-visie op kringlooplandbouw.

Tijdens een rondgang op de Proeftuin Agroecologie & Technologie is een aantal nieuwe productiesystemen zoals agroforestry, strokenteelt, conserverende landbouw en toepassing van nieuwe geïntegreerde gewasbescherming toegelicht. Ook was er een demonstratieopstelling van machines met technologische vernieuwingen zoals de voorloze ploeg en een zelfrijdende robot voor onkruidbestrijding.

Bijdrage aan kringlooplandbouw

Tijdens een gezamenlijke lunch met enkele partners van de PPS Beter Bodembeheer, onderzoekers en LNV-ambtenaren is druk gediscussieerd over de betekenis van de activiteiten op de Proeftuin en de PPS Beter BodemBeheer voor de LNV-visie op kringlooplandbouw. Een belangrijke conclusie was dat de Proeftuin en de PPS Beter Bodembeheer veel kennis opleveren die bijdragen aan de invulling van de LNV-visie op kringlooplandbouw.

Kennisdoorstroming

Aandachtspunt is om de ontwikkelde kennis bij de gebruikers te krijgen en die samen verder te ontwikkelen. Door de nauwe banden met de praktijk verloopt de kennisdoorstroming over bodembeheer en agroecologie naar de voorlopers goed. Analoog aan de nationale Proeftuin Precisielandbouw zou een nationale Proeftuin voor Agroecologie & Technologie kunnen helpen om de kennis verder te laten doorstromen naar de brede praktijk.

Houd het bodemonderzoek bijeen

Na afloop van het werkbezoek bezocht de directeur Agro- en Natuurkennis Michel Berkelmans de partnerdag van de PPS Beter Bodem Beheer. In een korte toespraak gaf Berkelmans het grote draagvlak voor deze PPS bij LNV aan. De inleiders in de PPS gaven Berkelmans de boodschap mee om bodemonderzoek niet teveel te versnipperen over verschillende initiatieven en beleidsdossiers.