Nieuws

Nieuwe TSC tools voor diervriendelijke producten

Gepubliceerd op
8 maart 2017

The Sustainability Consortium (TSC) heeft een zestal wetenschappelijke, wereldwijd geharmoniseerde tools ontwikkeld om het dierenwelzijn van zes consumptiedieren te verbeteren: vlees- en melkvee, varkens, vlees- en legpluimvee en kweekvissen. Met deze tools worden kansen en belemmeringen in de dierlijke en aquacultuur productieketens in beeld gebracht. Dierlijke en aquacultuur producenten kunnen vervolgens het dierenwelzijn in hun productieketens integraal vergelijken en verbeteren.

Bij het ontwikkelen van de dierenwelzijn scores is uitgegaan van zeven componenten: huisvesten, omgaan en ruimen van dieren, dierengezondheid en pijnlijke procedures, dieren- en gezondheidsmanagement. Deze zogenoemde ‘dierenwelzijn-hotspots’ zijn door alle spelers in de productieketen (boerderij, transport en slachterij) relatief eenvoudig te meten en te verzamelen.

Duurzaamheid van producten vergelijken

TSC heeft de zes nieuwe dierenwelzijn tools toegevoegd aan haar TSC Product Sustainability Toolkits die duurzaamheid van consumentenproducten meten gedurende de gehele levenscyclus. Inmiddels zijn 128 consumentenproducten (waarvan 52 landbouw- en voedingsmiddelenproducten) uitgewerkt volgens deze systematiek. Met deze tools kunnen bedrijven de duurzaamheid van al hun producten op een consistente manier meten en vergelijken. Op basis van de scores voor de verschillende duurzaamheidsindicatoren kunnen ze in nauwe samenwerking met hun partners in de toeleveringsketen verbeterplannen ontwikkelen en naast prijs en kwaliteit, duurzaamheid meewegen bij de inkoop van producten. Op dit moment rapporteren meer dan 350000 leveranciers met behulp van deze tools aan retailers over de duurzaamheid van hun producten. Het gaat om al meer dan 200 miljard euro aan consumentenverkopen; bijna vier keer de totale Nederlandse supermarktomzet. De duurzaamheidtools van TSC zijn te vinden op de TSC-website.

Wageningen University & Research coördineert de Europese activiteiten van het consortium en onder andere, Unilever, Mars, Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en meer dan 100 andere bedrijven en organisaties zijn aangesloten.