Nieuws

Nieuwe advieskaart saprotrofe schimmels beschikbaar

Gepubliceerd op
7 juni 2016

De nieuwe "Advieskaart saprotrofe schimmels" is gepresenteerd op de bijeenkomst Plantgezondheid Potplanten van LTO Glaskracht Nederland op 2 juni jl. Met deze advieskaart kunt u de belangrijkste saprotrofe schimmels herkennen en krijgt u informatie over het voorkomen en bestrijden van een besmetting.

Schade aan groei en kwaliteit

Tijdens de bijeenkomst werd de problematiek nog eens duidelijk toegelicht. Saprotrofe schimmels hebben ogenschijnlijk geen nadelig effect op de plant, maar de gevolgen voor het substraat zoals indrogen, beïnvloeden wel de groei en kwaliteit van de plant. Dit kan tot grote schade leiden. Een latente aanwezige infectie kan onder gunstige omstandigheden ineens explosief groeien. Wees dus alert en neem op tijd maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

Platform saprotrofe schimmels

In de sector ontbreekt op dit moment aan kennis van deze schimmels en paddenstoelen in het algemeen. Vooral over de omstandigheden waaronder ze zich manifesteren is nog veel onbekend. Om beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de aanwezigheid van saprofyten in de potplantenteelt, is het Platform saprotrofe schimmels opgericht om informatie uit de praktijk te verzamelen en daarover naar alle betrokkenen te communiceren. Dit platform is een initiatief van RHP, VPN, LTO Glaskracht Nederland, Plantum, Wageningen UR Glastuinbouw, Koppert en Groen Agro Control.

Meld problemen bij het meldpunt

Om inzicht te krijgen in de problematiek en goed te kunnen inspelen op ontwikkelingen vragen we u eventuele problemen te melden via het meldpunt. Dit kan desgewenst anoniem.