Nieuws

Nieuwe adviezen voor opvang eendagskuikens en klimaatbeheersing in vleeskuikenstal

Gepubliceerd op
19 oktober 2017

Het Klimaatplatform Pluimveehouderij breidt haar adviesreeks voor pluimveehouders uit met twee nieuwe adviezen. Een voor de opvang van eendagskuikens en een over klimaatbeheersing in een vleeskuikenstal met warmtewisselaar. De adviezen van het platform zijn veelal gericht op een specifieke deelsector of een specifiek huisvestingssysteem binnen de pluimveesector.

Opvang eendagskuikens

De opvang van eendagskuikens staat breed in de belangstelling binnen de sector. Jonge dieren hebben de beste zorg nodig die ze kunnen krijgen. Een goede start geeft immers meer kans op goede resultaten (tot) aan het eind. Dit advies richt zich op alle deelsectoren, zowel binnen de leg- als de vleespluimveesector. Daar waar van toepassing wordt een onderscheid gemaakt. De deskundigen hebben zich gebaseerd op praktijkervaringen en onderzoeksgegevens. Daarmee komen ze tot adviezen voor de periode voor het lossen van de kuikens, het lossen zelf en de periode na het lossen. De adviezen gaan met name over het klimaat in de stal, maar ook over enkele andere aspecten.

Klimaatbeheersing met warmtewisselaar

Veel vleeskuikenbedrijven passen een warmtewisselaar toe als eerste stap van de minimumventilatie. Om optimaal gebruik te maken van deze techniek is een juiste afstelling en instelling van de ondersteunende circulatieventilatoren of luchtinbrengsysteem belangrijk. In het advies geven de deskundigen hier uitgebreid advies over om daarmee een goede klimaatbeheersing in de stal te ondersteunen.

Meer informatie staat op de projectpagina Klimaatplatforms Varkens- en Pluimveehouderij.