Nieuws

Nieuwe biobased outlook: lage prijzen van fossiele energie houden positieve bijdrage bio-economie tegen

Gepubliceerd op
7 maart 2016

De macro economische verkenning duurzame energie en biomassa (MEV II) toont aan dat de bio-economie positief kan bijdragen aan de Nederlandse economie, het behalen van broeikasgasreductiedoelstellingen en aan het reduceren van de kosten van het terugdringen van broeikasgasemissies.

Om deze effecten te realiseren zijn grootschalige technologische veranderingen en een wereldwijde markt belangrijk, maar lage prijzen van fossiele energie leiden tot minder macro-economische voordelen. Om de positieve macro-economische effecten en CO2-reductie te realiseren is een stimuleringsbeleid noodzakelijk. Deze studie heeft de effecten van een bio-economie op systeem en macro-economisch niveau onderzocht. De studie is uitgevoerd door LEI Wageningen UR en het Copernicus Instituut van Universiteit Utrecht in opdracht van het topsector platform voor kennisontwikkeling en innovatie van het overkoepelende thema biobased economie (TKI-BBE) en het ministerie van Economische Zaken binnen het BE-Basic R&D programma.

Bekijk de samenvatting