Nieuws

Nieuwe cijfers voedselverspilling in de EU bekend

Gepubliceerd op
6 april 2016

Op 31 maart 2016 presenteerde het FUSIONS project (Food Use Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) de nieuwste cijfers over voedselverspilling in Europa. Hieruit blijkt dat jaarlijks in de 28 EU landen 88 miljoen ton voedsel wordt verspild met een waarde van 143 miljard euro. Dat is het equivalent van 20 procent van de totale hoeveelheid voedsel wat jaarlijks geproduceerd wordt. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 47 miljoen ton aan verspilling.

Steeds betrouwbaardere cijfers

FUSIONS is vanuit het Europees FP7-programma opgezet om Europese landen te ondersteunen bij het verlagen van voedselverspilling door efficiënter om te gaan met grondstoffen. De coördinatie van dit project is in handen van Wageningen UR Food & Biobased Research.

Het is voor het eerst dat de hoeveelheid voedselverspilling op een geharmoniseerde wijze wordt gepresenteerd, namelijk aan de hand van het FUSIONS technisch raamwerk en door een eenduidige definitie van voor voedselverspilling te gebruiken.

Er is nog steeds een aanzienlijke onzekerheid rond de data. Slechts een kwart van de cijfers in de totale overzichtsmatrix van alle EU lidstaten en de ketenschakels van primaire producent tot en met consument kan als betrouwbaar en representatief worden beschouwd. Ongeveer de helft is gevuld met cijfers van beperkte kwaliteit, en van de laatste kwart zijn helemaal geen data beschikbaar. Met name betrouwbare data over de primaire sector en de verwerkende industrie zijn schaars.

Handleiding monitoring

Voor het nauwkeurig vaststellen van de voedselverspilling in de komende jaren, zullen meer EU-lidstaten hun voedselverspilling structureel en op robuuste wijze moeten gaan meten. Om de onderzoeken te stroomlijnen en lidstaten hierin te ondersteunen heeft FUSIONS een ‘Quantification Manual’ ontwikkeld waarin op consistente wijze een analyseraamwerk, definitie van voedselverspilling, samplingsprocedures, richtlijnen voor en voorbeelden van meetmethodes zijn opgenomen.