Persbericht

Nieuwe corporate directeur Strategy & Accounts WUR

Gepubliceerd op
28 september 2017

Ron Mazier (50) is per 1 januari 2018 benoemd tot directeur van de nieuwe afdeling Corporate Strategy & Accounts (CSA) van Wageningen University & Research (WUR). Ron komt van de Universiteit Twente, waar hij sinds 2009 directeur Strategie en Beleid is.

Bij Wageningen University & Research gaat Ron leidinggeven aan de afdeling CSA. Bij CSA zijn alle taken op het gebied van (de ondersteuning van) strategieontwikkeling, nationaal en internationaal accountmanagement en onderzoekondersteuning samengebracht in één afdeling. De afdeling is ontstaan vanuit de noodzaak om meer focus te kunnen geven aan de strategische ontwikkelingen waar zowel de universiteit als ook de onderzoeksinstituten van de WUR mee te maken krijgen. Tegelijkertijd zal Ron Mazier met de accountmanagers nadrukkelijk invulling geven aan de verdere professionalisering van het nationale en internationale accountmanagement binnen WUR.

Binnen de Universiteit Twente heeft Ron Mazier zich op vele gebieden ingezet. Hij heeft ‘Strategie & Beleid’ ontwikkeld tot de huidige dienst, gericht op de brede ondersteuning van de UT bij het formuleren, vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen van de instellingsstrategie.

Ron Mazier.jpg