Nieuwe directeur voor Environmental Sciences Group  van Wageningen UR

Persbericht

Nieuwe directeur voor Environmental Sciences Group van Wageningen UR

Gepubliceerd op
29 mei 2015

De raad van bestuur van Wageningen UR maakt bekend dat dr. Bram de Vos (1959) is benoemd als algemeen directeur van de Environmental Sciences Group, één van de vijf kenniseenheden van Wageningen UR (University & Research centre).

Bram de Vos is momenteel Science Group Leader bij AgResearch, één van Nieuw-Zeelands grootste instituten voor toegepast onderzoek. De Vos is binnen AgResearch verantwoordelijk voor de Science Group Land & Environment, die onderzoek doet naar onder meer landgebruik en landbouwkundige productiesystemen in relatie tot milieu-impact en klimaatverandering. Na bijna vijf jaar in Nieuw-Zeeland gewerkt te hebben keert hij voor zijn nieuwe functie terug naar Nederland.

Inzet op samenwerking

De Vos pakt zijn nieuwe taak per één september op en zal leiding gaan geven aan onderzoeksinstituut Alterra en het departement Omgevingswetenschappen van Wageningen University, die samen de Environmental Sciences Group (ESG) vormen. Daarnaast zal hij zich samen met de andere algemeen directeuren van Wageningen UR inzetten voor verdergaande synergie tussen en binnen de kenniseenheden.

Bram de Vos gaf bij AgResearch in Nieuw-Zeeland op succesvolle wijze sturing aan multidisciplinaire teams, een ontwikkeling waar Wageningen UR ook middenin zit. Ook heeft hij veel ervaring in samenwerking met het bedrijfsleven, ik zie dan ook uit naar zijn komst.
Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR

Terugkeer naar Wageningen

Nieuwe directeur voor Environmental Sciences Group  van Wageningen UR

De nieuw benoemde directeur is geen onbekende op de Wageningen Campus. Na zijn studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft, promoveerde De Vos in Landbouwwetenschappen aan Wageningen University in 1997. Hij werkte van 1986 tot en met 2009 in verschillende rollen bij onderzoeksinstituut Alterra en haar voorlopers, van bodemonderzoeker, projectleider en teamleider tot operationeel manager van het Centrum Bodem.

Ik ben blij met de kans die ik krijg om leiding te gaan geven aan de ESG. Omgevingswetenschappen is één van de pijlers in de strategie van Wageningen UR, die draait om de samenhang tussen voedselproductie, leefomgeving, biodiversiteit en gezondheid. Ik hoop medewerkers en kennis met elkaar te verbinden, zodat we samen bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Dr. Bram de Vos