Nieuws

Nieuwe geomorfologische kaart rivierengebied

Gepubliceerd op
22 juli 2014

De Geomorfologische kaart (1:50.000) van het Gelderse rivierengebied tussen de Nederrijn en de Maas is geactualiseerd. Sinds de opname van de geomorfologische kaart in de jaren 70 van de vorige eeuw is er veel onderzoek gedaan naar de paleo-geografische ontwikkeling en lithostratigrafie van de Rijn-Maas-delta.

Geomorfologische kaart van het rivierengebied
De resultaten: het complexe patroon van stroomruggen, crevasses en kommen, zijn in het BIS-project Landschappelijke Bodemkaart, met behulp van het actueel hoogtebestand Nederland (AHN) in de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 verwerkt. Voor de buitendijkse gebieden is in het OBN-onderzoek naar de morfodynamiek langs de grote rivieren een kartering uitgevoerd van de morfologisch actieve terreinvormen in de oeverzone van de rivier, zoals rivierstranden, oeverwallen en rivierduinen. Beide karteringen worden opgenomen in de Geomorfologische kaart 2.0 van Nederland die eind 2014 zal uitkomen.