Nieuws

Nieuwe impuls voor Keniaanse melkveevoorlichting

Gepubliceerd op
6 oktober 2016

In Wageningen World 2016-3 een sprekend voorbeeld hoe Wageningen Livestock Research samen met het Wageningse Centre for Development Innovation (CDI) en SNV Kenya Nederlandse kennis en ervaring inzet voor de kennisontwikkeling van Keniaanse melkveehouders.

Na het terugtrekken van de Keniaanse overheidsvoorlichting ontvangen inmiddels vele duizenden melkveehouders weer training en coaching om hun bedrijven te optimaliseren. Met assistentie van Wageningen Livestock Research en CDI heeft SNV Kenya daarvoor diverse Nederlandse en lokale partners bijeengebracht.