Nieuws

Nieuwe informatie op aaltjesschema.nl

Gepubliceerd op
8 december 2016

Aan de website www.aaltjesschema.nl van Wageningen Plant Research is nieuwe informatie toegevoegd en op basis van onderzoek is de status van een aantal gewas-aaltje combinatie aangepast.

Nieuwe onderzoeksinformatie is toegevoegd:

  • Biofumigatie als biologische grondontsmettingsmaatregel is voorzien van een nieuwe tekst en flyer:
    Download de flyer Biofumigatie en lees hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn.
  • De groenbemesters sarepta mosterd en Ethiopische mosterd zijn toegevoegd; het wortellesie-aaltje Pratylenchus penetrans vermeerdert matig op sarepta mosterd en sterk op Ethiopische mosterd.
  • Bij Tabalksratelvirus in aardappel, suikerbiet, ui, winterkoolzaad, wintertarwe, zomergerst, peen, stamslaboon, Italiaans raaigras en tagetes is een schema toegevoegd met extra informatie over serotypen.

Op basis van de resultaten van veld- en kasproeven die Wageningen Plant Research heeft uitgevoerd zijn kleuren en symbolen voor een aantal gewas-aaltje combinaties in het schema aangepast:

  • Pratylenchus penetrans in ui: Dit aaltje blijkt veel zwaardere schade te veroorzaken in ui.
  • Zwaardherik: met 3 stippen een goede waard voor het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans.
  • Japanse haver: naast het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi blijkt in potproeven dat ook het bedrieglijk maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne fallax zich zeer sterk te kunnen vermeerderen op deze groenbemester. Voor M. fallax is dit nog niet onderzocht in veldproeven. Daarmee is er nog onvoldoende informatie om een definitief oordeel te geven en staat er een i-teken in het aaltjesschema.

Aaltjesschema.nl

Op de website aaltjesschema.nl van Wageningen Plant Research vindt u alle informatie om aaltjes te herkennen en beheersen. Deze informatie is onafhankelijk en gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. U kunt een eigen aaltjesschema maken met daarin voor u de belangrijke gewassen.

Het schema toont in kleuren hoe sterk bepaalde gewasculturen door verschillende aaltjessoorten beschadigd kunnen worden en in symbolen hoe sterk deze aaltjes zich kunnen vermeerderen. Elk vakje in het aaltjesschema bevat een link naar achtergrondinformatie en schadebeelden, specifiek voor de gewas-aaltjescombinatie.