Nieuws

Nieuwe koers voor Europees onderzoek

Gepubliceerd op
20 november 2015

Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR, heeft op 19 november in Brussel namens de expertgroep die het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van de EU evalueerde, het eindrapport aangeboden aan de EU-commissaris voor onderzoek Carlos Moedas. Het ex-post evaluatierapport bevat een oordeel over meer dan 25 duizend onderzoeksprojecten en programma’s, en aanbevelingen voor de toekomst, met name voor Horizon2020. De expertgroep stond onder leiding van Fresco, André Martinuzzi van de Vienna University of Economics and Business was rapporteur.

The 7th EU Research Framework Program has supported more than 30,000 universities, research institutions, companies and NGOs with a volume of approximately 55 billion Euros between 2007 and 2013. To evaluate the impact of FP7, the European Commission composed in September 2014 an independent expert group. Its members were selected on the basis of their expertise and experience in the areas of science and technology covered by the 7th EU Research Framework Program.

Waardevolle aanbevelingen

EU-commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas onderstreepte het belang van het evaluatierapport voor de toekomst van onderzoek en ontwikkeling in Europa. “De Europese investeringen in onderzoek en ontwikkeling dragen bij aan groei, creëren banen en bieden oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het evaluatierapport biedt uitstekende informatie over hoe efficiënt en effectief het Zevende Kaderprogramma is geweest. Daarnaast bevat het veel waardevolle aanbevelingen. De Europese Commissie zal die ter harte nemen bij het opstellen van toekomstige Europese Kaderprogramma’s voor onderzoek.”

Maatschappelijke bijdrage

De expertgroep heeft vooral aandacht besteed aan het effect op wetenschappelijke excellentie, economische concurrentiekracht en maatschappelijk nut. "We moeten de Kaderprogramma’s beter gaan afstemmen tussen de EU en de Europese lidstaten en strategische prioriteiten stellen op terreinen waarin Europa een leidende rol in de wereld kan spelen", vat Louise O. Fresco enkele van de aanbevelingen samen. “Ook moeten we de burgers van Europa een prominentere rol geven in onderzoek en ze als gelijkwaardige partners zien bij het oplossen van maatschappelijke problemen.”

Aanbevelingen voor Horizon 2020

Het expertrapport bevat een hele rits aanbevelingen voor het al lopende onderzoeksprogramma Horizon 2020. De Europese Commissie presenteert begin 2016 haar conclusies en voorstellen voor de toekomst van het Europese onderzoek en ontwikkeling aan het Europees Parlement.