Nieuws

Nieuwe leiding Centrum voor Genetische Bronnen Nederland

Gepubliceerd op
17 december 2015

Sipke Joost Hiemstra en Theo van Hintum nemen per 1 januari 2016 het roer over bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Ze volgen Bert Visser op die in oktober 2016 met pensioen gaat.

Sipke Joost Hiemstra wordt directeur van de WOT-unit (Wettelijke Onderzoek Taken) Centrum voor  Genetische Bronnen Nederland, die bij de Plant Sciences Groep,  de Animal Sciences Groep en de Environmental Sciences Groep actief is. Sipke Joost Hiemstra is verbonden aan Livestock Research en is nu onder andere verantwoordelijk voor de in Radix gehuisveste genenbankcollecties van landbouwhuisdieren.

Theo van Hintum wordt als groepshoofd verantwoordelijk voor de CGN activiteiten binnen Plant Research International. Deze CGN groep is onder meer verantwoordelijk voor de genenbank van gewassen en beheert het National Focal Point on Access and Benefit-Sharing.

De Raad van Bestuur en de PSG-directie willen met deze stappen op een goede manier invulling geven aan de uitdagingen waar het CGN voor staat. Met de benoeming van Sipke Joost Hiemstra en Theo van Hintum is de  continuïteit binnen het CGN verzekerd. 

Sipke Joost Hiemstra studeerde veefokkerij in Wageningen en is ruim 15 jaar actief in onderzoek en beleidsadvisering – nationaal en internationaal - gericht op behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit bij landbouwhuisdieren. Naast de functie van directeur CGN zal hij leiding blijven geven aan de groep binnen CGN die zich bezig houdt met dierlijke genetische bronnen. Sipke Joost stond aan de wieg van de Nederlandse genenbank voor landbouwhuisdieren en is voortrekker van het  Europese genenbanknetwerk voor dierlijke genetische bronnen (EUGENA).

Theo van Hintum studeerde plantenveredeling in Wageningen en promoveerde in 1994 aan de Swedish University of Agricultural Sciences te Alnarp. Hij is sinds de oprichting van het CGN in 1986 werkzaam voor het CGN,  op het terrein van genebank methodiek, documentatie en bio-informatica, en is nauw betrokken bij internationale ontwikkelingen op deze terreinen zoals DivSeek, Genesys en het International Treaty Global Information System. 

Bert Visser blijft in 2016 nog werkzaam op het terrein van beleidsadvisering in relatie tot genetische bronnen.