Ludo Hellebrekers (foto Raad voor Dierenaangelegenheden / William Hoogteyling)

Nieuws

Nieuwe leiding voor Central Veterinary Institute (CVI)

Gepubliceerd op
16 april 2015

Prof.dr. Ludo Hellebrekers is met ingang van 1 juni 2015 benoemd tot Director Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI).

Hellebrekers is momenteel hoogleraar Veterinaire Anesthesiologie aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Als voorzitter Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en met zijn jarenlange ervaring als voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) beschikt hij over een uitgebreid netwerk in het domein van CVI op het gebied van dierziekten, One Health, antibioticumresistentie en vaccinontwikkeling.

Aanleiding

Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor de vernieuwing van de uitvoeringsovereenkomst Wettelijke Onderzoekstaken-Besmettelijke Dierziekten (WOT-BD) de afgelopen uitvoeringsperiode laten evalueren. De conclusies uit het evaluatierapport zijn positief:

  1. De opzet en uitvoering van de WOT-BD bij CVI is effectief en efficiënt. Hiermee zijn de crisisparaatheid, de Nationale Referentie Laboratorium -functie en de instandhouding van expertise afdoende geborgd.
  2. De kwaliteit van de uitvoering van de WOT-BD door CVI is zeer goed en voldoende geborgd.
  3. De WOT-BD zijn de afgelopen periode op onafhankelijke wijze uitgevoerd, maar verdere borging van het systeem is thans gewenst.

In de nieuwe uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2015-2019 is dan ook afgesproken om de verantwoordelijkheid voor Wettelijke Overheidstaken-Besmettelijke Dierziekten en de instituutsleiding van het CVI op directieniveau te scheiden. Door deze scheiding ontstaat er meer ruimte voor CVI om zich als toegepast onderzoeksinstituut in samenwerking met derden te ontwikkelen en zo zijn plaats in de markt te versterken.

Dit betekent:

  • Ludo Hellebrekers wordt per 1 juni 2015 director CVI en als zodanig eindverantwoordelijk voor het hele instituut, met uitzondering van de programmering van de Wettelijke onderzoekstaken. Hij zal de activiteiten op het gebied van contractonderzoek en publiek-private samenwerking van de organisatie verder uitbreiden.
    Deze functie van Director CVI wordt tot 1 juni (ad interim) ingevuld door Menno van Manen.
  • Andre Bianchi is sinds 1 januari 2015 als programmaleider verantwoordelijk voor de Wettelijke Onderzoekstaken- Besmettelijke Dierziekten.
  • In samenwerking met derden werkt CVI aan maximale benutting van de vernieuwde onderzoeksfaciliteiten en de exploitatie van zijn kennis en kunde.

 "De ontwikkelingen in de laatste jaren op het terrein van gezondheid van mens en dier laten onmiskenbaar zien dat een intensieve samenwerking tussen de verschillende ‘kolommen’, humaan en veterinair, niet alleen profijtelijk maar ook noodzakelijk is. Een dergelijke geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vanuit het One Health gedachtengoed is dé kans om gezamenlijk grote stappen voorwaarts te zetten," aldus Ludo Hellebrekers over zijn motivatie een uitgebreide One Health aanpak te promoten.

 

We kijken uit naar een goede samenwerking.