Nieuws

Nieuwe maat voor melkproductie

Gepubliceerd op
21 april 2016

De nieuwe maat ‘Effectieve lactatie’ maakt het mogelijk om de melkproductie van koeien te vergelijken met een verschillende droogstandslengte of een verschillende tussenkalftijd.

Verkorten, of eventueel weglaten, van de droogstand kan interessant zijn om de gezondheid van hoogproductief melkvee te managen. Het verkorten of weglaten van de droogstand verbetert de energiebalans, door een afname in melkproductie in het begin van de volgende lactatie. De afname in melkopbrengst in de volgende lactatie is ook een reden waarom het verkorten of weglaten van de droogstand beperkt wordt toegepast. De vraag is echter of de vergelijking tussen koeien op basis van 305 dagenproductie, zoals die nu wordt gedaan, wel eerlijk is. Koeien met een kortere droogstand geven immers meer melk in de voorgaande lactatie en tevens zijn er aanwijzingen dat de tussenkalftijd verkort kan worden bij een systeem met een korte of zonder droogstand. Binnen het project Droogstand op Maat ontwikkelden onderzoekers daarom de nieuwe maat ‘effectieve lactatie’. Deze nieuwe maat wordt deze maand gepresenteerd en toegelicht in de tweede april-editie van de Veeteelt: Nieuwe maat voor melkproductie.