Nieuws

Nieuwe maatregelen aanvraag NB-vergunning Overijssel

Gepubliceerd op
8 juli 2014

Pluimvee- en varkenshouders in Overijssel kunnen drie nieuwe ammoniakemissie reducerende maatregelen gebruiken bij hun aanvraag voor de Natuurbeschermingswet-vergunning. Het gaat om het verlagen van ruw eiwit in het voer van varkens en vleeskuikens en het bijvoeren van hele tarwe aan vleeskuikens. Deze voermaatregelen hebben met succes het verzilvertraject van Proeftuin Natura 2000 Overijssel en Provincie Overijssel doorlopen.

“De drie nieuwe maatregelen zijn klaar voor Overijsselse veehouders om te gebruiken bij hun NB-vergunningaanvraag”, vertelt Gerard Migchels (Wageningen UR), coördinator van het verzilvertraject binnen de Proeftuin. Het gaat om de maatregelen:

  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (varkens);
  • Verlagen ruw eiwitgehalte in voer (vleeskuikens);
  • Bijvoeren hele tarwe (vleeskuikens).

Met de drie nieuwe maatregelen komt het aantal ‘verzilverde’ maatregelen op zeven. Vanaf 2013 kunnen veehouders al gebruik maken van de maatregelen:

  • Automatisch Gecontroleerde Natuurlijke Ventilatie (ACNV – melkvee);
  • Dakisolatie (melkvee);
  • Combinatie ACNV en dakisolatie (melkvee);
  • Toevoegen benzoëzuur aan voer (vleesvarkens en biggen).

Een beschrijving van de zeven maatregelen is te vinden op: www.proeftuinnatura2000.nl/verzilverde-maatregelen.

Verwachte nieuwe maatregelen

Het verzilvertraject is in 2012 vanuit Proeftuin Natura 2000 Overijssel gestart. “In dit traject werken we intensief samen met de Provincie Overijssel om ammoniakemissie reducerende maatregelen vergund te krijgen. En met succes”, doelt Migchels op de zeven verzilverde maatregelen. Beide partijen werken aan de verzilvering van nog meer maatregelen. “Op dit moment zitten er vijf maatregelen in de laatste fase van een nieuw traject. Daarbij zijn ook maatregelen voor melkveehouders, namelijk de rubberen sleufvloer, het aanzuren van mest in de opslag en het verdunnen van mest in de kelder.” Die laatste staat ook op de planning voor de varkenshouderij, net als het aanbrengen van een schuine plaat in het mestkanaal.

Stappen verzilvertraject

In het verzilvertraject beoordeelt de Provincie Overijssel of een maatregel in aanmerking komt voor de NB-vergunning. Migchels: “De Proeftuin stelt per maatregel een factsheet op met daarin onder andere de werking en effecten van de maatregel en een wetenschappelijke onderbouwing. Deze gaat naar de provinciale Commissie van Deskundigen, die de factsheet op inhoud beoordeeld.” Na haar goedkeuring buigen de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie Overijssel zich vanuit hun oogpunt over de maatregelen. “Zij kijken naar de te hanteren randvoorwaarden. Met hun akkoord zijn de maatregelen klaar voor vergunningverlening.”

Meer informatie over het project is te lezen op www.proeftuinnatura2000.nl. De Proeftuin wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Ministerie van Economische Zaken, LTO Noord Fondsen en Productschap Zuivel. LTO Noord, Wageningen UR en Projecten LTO Noord verzorgen de uitvoering.