Nieuws

Nieuwe masteropleiding leidt studenten op voor Biobased Economy

Gepubliceerd op
12 januari 2016

Wageningen UR ontwikkelt een nieuwe masteropleiding: Biobased Sciences. Hiermee komt er één MSc-opleiding voor toekomstige professionals in de Biobased Economy. Gerlinde van Vilsteren en Harry Bitter lichten de plannen toe.

‘De masteropleiding Biobased Sciences is voor een brede groep studenten interessant, van technologen tot economen’, zegt hoogleraar Harry Bitter van Wageningen UR. ‘In de biobased economy werken mensen uit allerlei richtingen samen, van plantenwetenschappers tot biotechnologen en van economen tot logistiek deskundigen. Iedereen heeft zijn eigen specialisme, maar je moet wel kennis hebben van de andere disciplines om succesvol te zijn. Met deze opleiding Wageningen-brede opleiding sluiten we daar op aan.’

Algemeen deel en specialisaties

In het begin draait de opleiding om het begrijpen dat de transitie naar de biobased economy een systeemverandering is waarin technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar versterken, maar ook tegenwerken. Toekomstige masterstudenten beginnen straks met introductielessen, waarin hun kennis van andere disciplines wordt bijgespijkerd. Denk aan een basiscursus economie voor technologen en een basiscursus chemie voor economen. Daarna splitst de opleiding zich in drie specialisaties, voortbouwend op de bestaande bacheloropleiding: Biomass Production, Biorefinery & Conversion en Biobased Transition. In het laatste deel van de opleiding komen de specialisaties weer samen.

Systeemdenken staat centraal

Gerlinde van Vilsteren is directeur van het Center for Biobased Economy (CBBE). In het CBBE bundelen acht onderwijsinstellingen hun krachten met het bedrijfsleven om professionals op te leiden voor de biobased economy. De komst van de masteropleiding is belangrijk voor Nederland, vindt Van Vilsteren: ‘Nederland heeft alles in huis om een leidende rol te spelen in de biobased economy. Met Wageningen UR hebben we een vooraanstaande kennisinstelling met een lange traditie in de biobased economy. We hebben een sterke agrofood- en chemische sector en ook met logistiek lopen we voorop. Om die leidende rol te blijven spelen, moeten we goede mensen opleiden. Mensen die begrijpen dat de transitie naar de biobased economy een systeemverandering is waarin vele schakels in elkaar grijpen. Dit systeemdenken staat centraal in de nieuwe opleiding.’

Brede toestroom

Van Vilsteren verwacht een brede toestroom van studenten uit vooropleidingen. ‘De opleiding is natuurlijk interessant voor bachelorstudenten van Wageningen UR, maar ook voor gamma- of bètastudenten van andere universiteiten uit binnen- en buitenland. Daarnaast verwacht ik veel animo bij hbo-afgestudeerden. Denk aan chemisch technologen, teeltkundigen en bedrijfskundigen van hbo-partners binnen het CBBE.’

Nu al starten

Wageningen wil uiterlijk in september2018 starten met de nieuwe opleiding. ‘Tot die tijd kunnen studenten binnen al binnen andere masteropleidingen van Wageningen UR starten met specialisaties’, legt Harry Bitter uit. ‘Op dit moment bieden we al de specialisatie Environmental and Biobased Technology aan in de master Biotechnology.’

Neem contact op met de experts