Nieuws

Nieuwe methodes om neushoorns te beschermen

Gepubliceerd op
21 juni 2017

Bij de bescherming van de neushoorn is het geweld losgebarsten. Stropers en parkwachters komen om. Nieuwe technologieën en aandacht voor de noden van de lokale gemeenschappen kunnen op termijn helpen, hopen onderzoekers. ‘Wapens vormen een veel te simplistische oplossing voor een complex probleem.’

Lees hierover in het artikel ‘De slag om de neushoorn’ in de nieuwe editie van Wageningen World

Wageningen World, het kwartaalblad van Wageningen University & Research, viel op 20 juni 2017 op de mat.

Andere onderwerpen:
- Betere genen voor lastige planten
Plantenveredelaars krijgen steeds meer grip op de genetisch meest ingewikkelde gewassen.
- Vissen met stroom
Heeft vissen met stroomstootjes voordelen boven gebruik van de boomkor?
- 'We moeten ons vee gaan voeren met restproducten'
Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, moeten we vooral wat dierlijke eiwitten blijven eten.
- Wetenschap als collectieve actie
Steeds vaker draagt het publiek een steentje bij aan de wetenschap door waarnemingen aan te leveren of onderzoekjes uit te voeren.
- Eiwit tegen hoge bloeddruk
Wageningse onderzoekers hebben eiwit uit eieren omgezet in een bloeddrukverlagend middel.
- Gewassen mengen werkt beter
Teelt in stroken of rijen met verschillende gewassen leidt tot minder ziekten en plagen en een aantrekkelijker landschap.
- Klimaatverandering tegengaan en mensen bewust maken
Liset Meddens en Martijn Visser gingen in Wageningen studeren om de wereld te verbeteren.