Nieuws

Nieuwe normen fosfor en calcium behoefte voor varkens

Gepubliceerd op
12 januari 2016

De normen voor de calcium- en fosforbehoefte van groeiende varkens en zeugen zijn door het CVB aangepast. Ook zijn de gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen geactualiseerd. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij.

Een herziening van de behoeftenormen voor fosfor en calcium is gewenst, omdat er een aantal ontwikkelingen heeft plaatsgevonden sinds de invoering van de normen in 2003:

  1. het mesten van niet gecastreerde beren;
  2. een voortgaande verbetering in voederconversie en biggenproductie;
  3. beschikbaarheid van nieuwe onderzoeksgegevens m.b.t. de benutting en behoefte aan fosfor en calcium;
  4. bepaling van basaal endogene fosforverliezen ter correctie van de schijnbare fosfor verteerbaarheid van grondstoffen;
  5. berekening van de gestandaardiseerde verteerbaarheid, zoals ook bij aminozuren gebeurt.

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit. Voorgenomen wijzigingen in CVB voederwaardering en behoeftenormering worden ter inzage gelegd via www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘voorgenomen wijzigingen’. Belangstellenden kunnen hier op reageren. Na inhoudelijke evaluatie van de reacties en eventuele bijstellingen komen de definitieve CVB waarden beschikbaar op de CVB-website. Hier zijn het “Tabellenboek veevoeding”, de “Veevoedertabel” en diverse andere CVB-publicaties te downloaden.

Reacties op de voorgenomen wijzigingen kunnen tot 22 januari 2016 per mail gestuurd worden naar Wouter Spek (wouter.spek@wur.nl).