Nieuws

Nieuwe onderstam voor sering: Minder vatbaar voor Verticillium en meer groeikracht

Gepubliceerd op
10 februari 2014

Verticillium dahliae vormt een grote bedreiging voor de seringenteelt: jaarlijks valt meer dan 10% van de struiken uit. Om uitval door Verticillium te verminderen zijn vijf minder vatbare onderstammen voor Verticillium geselecteerd.

Drie van de vijf bleken goed te vermeerderen in weefselkweek. Van deze drie onderstammen zijn planten opgekweekt tot entbare onderstam, ge├źnt, opgekweekt tot trekbare struik en in bloei getrokken. Onderstam 104 gaf het beste resultaat. Bij deze onderstam waren de struiken het meest groeikrachtig en was de productie hoger dan bij struiken op traditionele zaailingonderstammen. Bovendien is er na het enten geen enkele struik uitgevallen. Tijdens de opkweek zijn geen zichtbare symptomen van Verticillium geconstateerd, terwijl die in naastgelegen struiken wel zijn geconstateerd. De struiken op de geselecteerde onderstammen bleken welliswaar minder vatbaar, maar niet resistent. In een slecht groeiende struik is wel Verticillium gevonden en bij een tweede planting van jonge onderstammen op een zwaar besmet perceel zijn wel verwelkingssymptomen als gevolg van Verticillium opgetreden. Door de positieve resultaten is er al veel belangstelling uit de praktijk en zijn er tijdens het onderzoek al onderstammen besteld.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw in nauwe samenwerking met de landelijke commissie trekheesters van LTO Groeiservice en gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.