Persbericht

Nieuwe onderzoeksfaciliteiten voor bescherming van gezondheid dier en mens

Gepubliceerd op
31 oktober 2017

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft 31 oktober 2017 nieuwe faciliteiten geopend voor het onderzoek ter bevordering van de gezondheid van dier en mens. Met de ingebruikname van de nieuwe faciliteiten wordt het onderzoek van twee locaties geconcentreerd op de hoofdlocatie in Lelystad. Ook zijn de bestaande laboratoria in lijn met de nieuwe faciliteit gerenoveerd.

In de nieuwe faciliteiten is €10 miljoen geïnvesteerd. Ze maken een effectieve aanpak mogelijk van infectierisico’s voor dier en mens (zoönoses) door verdere samenwerking en het efficiënt inzetten van laboratoria en apparatuur. De 35 jaar oude gebouwen en laboratoria aan de Edelhertweg voldeden niet meer aan de huidige eisen.

Bij Wageningen Bioveterinary Research werken 250 medewerkers aan de preventie, bestrijding en controle van infectieuze dierziekten, door research, diagnostiek en consultancy. Tevens is dit onderzoek gericht op controle van ziekten en infecties die overgedragen kunnen worden tussen dieren en mensen. Binnen de nieuwe faciliteiten werken 85 medewerkers in 30 laboratoria. Deze labs nemen ongeveer 60% van de ruimte in, 30% bestaat uit techniek en 10% is kantoorruimte.

Samenwerking staat centraal in de nieuwe faciliteiten en daarom worden labs en apparatuur gemeenschappelijk gebruikt. Hierdoor kan WBVR met een multidisciplinaire aanpak en meer efficiëntie haar opdrachtgevers, publiek en privaat, beter van dienst zijn.  

One Health

"De ontwikkelingen in de laatste jaren op het terrein van gezondheid van mens en dier laten onmiskenbaar zien dat een intensieve samenwerking tussen de verschillende ‘kolommen’, humaan en veterinair, niet alleen profijtelijk maar ook noodzakelijk is. Een dergelijke geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak vanuit het One Health gedachtegoed is dé kans om gezamenlijk grote stappen voorwaarts te zetten," zegt  Ludo Hellebrekers, directeur Wageningen Bioveterinary Research. "Het biomedische en veterinaire onderzoek komen dichter bij elkaar, de nieuwe faciliteiten, inclusief een BSL3 lab, bieden kansen voor de toekomst en ondersteunen de preventie en bestrijding van infectieziekten bij dier en mens."

"Wij hebben veel expertise in huis en werken snel en flexibel," voegt Hellebrekers toe. "Voor het diagnostisch onderzoek biedt WBVR aanvullende services. Denk daarbij aan de mogelijkheid om de status van het onderzoek online te volgen, de echtheid van rapporten te checken en overnight service: monsters worden indien nodig 's nachts opgehaald."

Nationale faciliteit zoönose-onderzoek 

Sinds 1972 wordt bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad een High Containment Unit (HCU) ingezet. In deze unit zijn de laboratoriumfaciliteiten met het hoogst mogelijke veterinaire BioSafetyLevel (BSL4-niveau) aanwezig waar veilig gewerkt kan worden met zeer besmettelijke dierziektevirussen en bacteriën.

Begin 2015 is de HCU uitgebreid met een nieuwe dierfaciliteit voor onderzoek ter preventie en bestrijding van infectieziekten bij mens en dier. Deze nationale faciliteit zoönose-onderzoek biedt mogelijkheden voor onderzoek naar zoönotische infectieziekten zoals Q-koorts, vogelgriep en Rift Valley Fever (tot en met het humane BSL3) in (landbouw)huisdieren.

Beschermd tegen ziekteverwekkers

De faciliteiten van Wageningen Bioveterinary Research zijn dusdanig ontworpen en technisch beveiligd dat de buitenwereld optimaal beschermd is tegen het ontsnappen van micro-organismen. Tegelijkertijd zijn ook de medewerkers, die werken met deze virussen en bacteriën, optimaal beschermd tegen ziekteverwekkers.

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Het vroegtijdig kunnen ingrijpen op potentiële risico’s van een uitbraak van dierziekten is daarom ook van groot economisch en sociaal belang. De uitbreiding van de HCU en dierfaciliteit met de nieuwe faciliteiten geeft invulling aan het beleid van de overheid om zoönotische infectieziekten bij mens en dier te voorkomen en te bestrijden.