Nieuws

Nieuwe pachtnormen 2016

Gepubliceerd op
27 mei 2016

Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt. Hierbij gaat het om de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De normen worden op 1 juli 2016 van kracht. LEI Wageningen UR heeft de normen berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In deze nota zijn de nieuwe pachtnormen opgenomen, inclusief een toelichting op de verschillende stappen in de berekeningen.