Nieuws

Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta

Gepubliceerd op
28 januari 2016

Na bijna een halve eeuw ‘Dutch Planning Doctrine’ is een nieuwe aanpak van ruimtelijke planning en ontwerp nodig. Het gaat in complexe stedelijke gebieden niet meer zozeer om het vastleggen en controleren van ruimtelijke ontwikkelingen, maar om het scheppen van voorwaarden voor gebieden zodat ze zich kunnen aanpassen aan verschillende, steeds veranderende condities. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering en veranderingen in de aan- en afvoer van (regen)water. Het boek ‘Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta’ is een pleidooi voor een nieuwe aanpak van ruimtelijke planvorming in complexe stedelijke deltagebieden. Arnold Bregt van Wageningen University is een van de auteurs.

Zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek is uitgevoerd door een consortium van drie universiteiten (Delft, Wageningen, Rotterdam), plus een aantal kennisinstituten en adviesbureaus. Het onderzoek richtte zich vooral op de zuidwestelijke delta tussen Rotterdam en Antwerpen. Deze delta is voor dit boek gebruikt als een soort openluchtlaboratorium voor een nieuwe adaptieve planningspraktijk.

Flexibele aanpak

Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat in complexe stedelijke regio’s niet zozeer gestreefd moet worden naar een integratie van verschillende subsystemen, maar naar manieren om deze subsystemen op een slimme wijze op elkaar af te stemmen. “Die subsystemen hebben allemaal een eigen doel,” zegt Arnold Bregt als eerste auteur van het slothoofdstuk, “maar ze zijn ook allemaal van elkaar afhankelijk, interacteren met elkaar en werken elkaar soms tegen. Ze zijn niet in evenwicht, ook al lijkt dat soms zo, en de ruimtelijke planvorming moet daarop inspelen. Ook de planvorming moet dus adaptief zijn, niet statisch maar meebewegend. Oftewel: geen vaststaande methode maar een flexibele aanpak.”

Robuust Adaptief Raamwerk

In het onderzoek is een nieuwe ‘planfiguur’ ontwikkeld: het Robuust Adaptief Raamwerk. Essentieel daarbij is dat er niet wordt gewerkt met lijnen maar met zones. Dus met graduele overgangen in plaats van harde grenzen tussen de verschillende functies en soorten grondgebruik. Arnold Bregt: “Maar dit boek is geen ‘kookboek’. Planvorming en ontwerp zijn nooit klaar. In het boek presenteren we vooral inzichten die moeten inspireren en leiden tot experimenten met concepten, instrumenten en technieken voor de vorming van robuuste en adaptieve delta’s.”