Nieuws

Nieuwe positionering Akkerweb

Gepubliceerd op
18 september 2019

De Stichting Akkerweb is in 2016 opgericht door Agrifirm en Wageningen University & Research (WUR). De samenwerking tussen WUR en Agrifirm leidde tot een succesvolle opstart van Akkerweb als innovatie en advies-platform, met in korte tijd meer dan 4000 gebruikers. Het Akkerweb-platform heeft in deze drie jaar zijn waarde voor de sector Akkerbouw, maar ook voor het onderzoek van WUR en voor de bedrijfsvoering van Agrifirm duidelijk bewezen.

Momenteel vindt een herijking plaats van de strategische doelen voor en positionering van het platform. Kenniscentrum Wageningen University & Research wil de rol van Akkerweb in het Wageningse onderzoek en onderwijs verbreden. Tegelijkertijd gaat WUR de toegevoegde waarde en noodzakelijke data governance voor het huidige en toekomstige deelnemende praktijk- en bedrijfsleven verder versterken.

Agrifirm gaat de Stichting Akkerweb per 1 januari 2020 verlaten, waarna Akkerweb volledig aangestuurd gaat worden door WUR. Agrifirm zal drie apps die momenteel draaien op Akkerweb en die strategisch relevant zijn voor de bedrijfsvoering van de coƶperatie, overbrengen naar een eigen platform. Agrifirm heeft het voornemen om verschillende andere apps op Akkerweb te blijven gebruiken.

Deze herijking van de hoofddoelen van Akkerweb laat onverlet dat Agrifirm en WUR ook de komende jaren nauw blijven samenwerken op gebied van innovatie en waardecreatie voor de Nederlandse landbouw.