Nieuws

Nieuwe ronde Praktijkleren op proeflocatie Vredepeel

Gepubliceerd op
25 september 2014

Op 24 september was het eerste VAKcollege van een nieuwe reeks praktijkleren voor MBO-leerlingen Akkerbouw op de locatie Vredepeel. Sinds 2010 verzorgt de proefboerderij een tiental vakgerichte colleges per jaar. De diverse onderwerpen worden door onderzoekers en medewerkers van het proefbedrijf belicht. Soms aangevuld met een externe deskundige. 'Bodemverdichting, bandenspanning en brandstofverbruik' was het onderwerp van het eerste VAKcollege van schooljaar 2014-2015.

Twintig leerlingen Akkerbouw van Citaverde College Horst en Groen Campus Helmond kregen allereerst een uitleg over bodemverdichting. Wageningen UR-onderzoeker Gerard Meuffels liet met praktijkvoorbeelden zien waardoor verdichting kan ontstaan. Mogelijke oplossingen ter voorkoming werden aangereikt. Goed kijken naar de bodemgesteldheid bij de grondbewerking werd uitgediept.

Bodemverdichting door bandenspanning

Een belangrijke oorzaak van bodemverdichting is de bandenspanning. Met een PowerPoint presentatie en via twee workshops in het veld namen Mariska Voeten en Gijsbert van Iterson van Michelin de leerlingen mee in de wereld van de banden.

Het bepalen van de juiste bandenspanning bij een gekozen bewerking in het veld en/of transportbeweging op de weg was het leerdoel van de eerste workshop. Daarvoor is het belangrijk om een bandenspanningstabel goed te kunnen lezen, het gewicht van de tractor machinecombinatie te weten en band te vullen met lucht.

Het bepalen van de juiste bandenspanning

In de tweede workshop werd in het veld gekeken naar de insporing van een band met een te hoge bandenspanning en een band met de juiste (lagere) bandenspanning. Aan de hand van geprepareerde profielkuilen was dit duidelijk zichtbaar. In de toelichting vooraf hadden de leerlingen al geleerd dat de juiste bandenspanning ook leidt tot minder brandstofverbruik en kortere bewerkingsduur. De leerlingen konden dit daarna zelf ondervinden door een wedstrijdje aan te gaan. Eén leerling met een gevulde kruiwagen met een band op hoge spanning en een leerling met een kruiwagen op lage spanning mochten naast elkaar door los zand rijden. De leerling met de kruiwagen op lage spanning was als eerste binnen.

Door te luisteren, te kijken en te voelen raken leerlingen tijdens het VAKcollege vertrouwd met diverse onderwerpen.