ieuwe samenwerking voor weerbare sierteelt

Nieuws

Nieuwe samenwerking toegepast-, fundamenteel onderzoek en bedrijfsleven voor weerbare sierteelt

Gepubliceerd op
13 maart 2015

Eind vorig jaar zijn een groot aantal voorstellen voor fundamenteel onderzoek binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ingediend bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-Groen). Het voorstel van Martijn Bezemer van het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW) samen met Wageningen UR Glastuinbouw voor weerbare chrysantenteelt is goedgekeurd.

In dit voorstel Weerbare Chrysantenteelt laten de onderzoekers zien dat plantensoorten de grond weerbaar kunnen maken en dat een vervolggewas hiervan kan profiteren. Een voorbeeld uit het werk van Bezemer (met wilde plantensoorten) is Boerenwormkruid dat een onderdrukkend effect geeft op bladluizen in een vervolgteelt met Jacobskruiskruid.

Bij chrysant, het belangrijkste snijbloemgewas in kassen in Nederland, vormen bovengrondse en bodemgebonden ziekten en plagen een groot probleem. Voorbeelden zijn trips, pythium en aaltjes. Om ziekte-uitbraken te beperken wordt de grond regelmatig gesteriliseerd door te stomen. Inoculatie van gesteriliseerde grond met gemeenschappen van bodemmicro-organismen kan weerbaarheid tegen bodemziektes verhogen. Via hun invloed op de chemie van de plant kunnen bodemmicro-organismen ook bovengrondse plantbelagers beïnvloeden.

In dit nieuwe project wordt onderzocht hoe inoculatie van gesteriliseerde bodems met microbiële gemeenschappen, waarvan bekend is dat ze weerbaarheid van chrysant tegen bodemziektes verhogen, de gevoeligheid voor bovengrondse plaaginsecten beïnvloedt. Ook wordt bestudeert hoe inoculatie van de bodem de natuurlijke vijanden van bovengrondse plagen en dus de biologische bestrijding van deze plagen beïnvloedt.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is bodeminocula te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om weerbaarheid van snijbloemen tegen zowel ondergrondse als bovengrondse ziekten en plagen te verhogen.

Dit project wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW) samen met Wageningen UR Glastuinbouw en ondersteund door BioBest en de landelijke commissie van chrysanten telers.