Hyposoter didymator, biologische bestrijding, sluipwespen

Nieuws

Nieuwe sluipwespen tegen Turkse mot, Chrysodeixis chalcites, in paprika

Gepubliceerd op
17 november 2014

De Turkse mot, C. chalcites, veroorzaakt schade in de paprikateelt van voor- tot najaar. In het verleden werden vooral spontaan in de kas optredende bestrijders of bestrijders van verwante soorten in het onderzoek meegenomen. Dit gaf onvoldoende resultaat. Mogelijk waren deze sluipwespen niet aangepast aan het agressieve gedrag van deze rups.

Dit was aanleiding om soorten op te sporen die zich van nature daarin gespecialiseerd hebben, in het oorspronkelijke verspreidingsgebied, onder andere in Spanje. Er zijn een eiparasiet ‘Trichogramma sp.’, een solitaire soort ‘Hyposoter didymator’ en een gregaire soort ‘Cotesia vanessae’ opgespoord. Wat betreft zoekvermogen en populatieopbouw in de kas waren ze alle drie succesvol.

Interessant voor onderzoek

Voor telers is vooral een eiparasiet interessant, omdat deze de meeste schade voorkomt. Praktijkproeven zouden de goede prestaties nog moeten bevestigen. Bovendien zijn Trichogramma species makkelijk te kweken.

Voor massaproductie van H. didymator en C. vanesae bestaan echter nog geen geschikte kweekmethodes.

Microplitis spinolae is een nieuwkomer, opgespoord in een Nederlandse kasteelt. Deze soort maakt twee verschillenden poppen, waarvan één waarschijnlijk een overwinteringspop is. Dit maakt M. spinola interessant voor onderzoek.

Het onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Koppert.