Nieuws

Nieuwe subsidieregeling voor gedeelde proeffaciliteiten

Published on
30 november 2020

Over the next five years, as part of the Regional Deal Foodvalley, €7 million will be available for investment in shared pilot-facilities. Foodvalley NL is taking care of the coordination, assessing subsidy applications, providing technical advice and bringing parties together.

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven en onderzoeksinstellingen die samen met andere partijen een kennis- en innovatiecluster willen bouwen op het terrein van eiwittransitie, circulaire agrifood, voeding en gezondheid, en slimme en digitale technologie. Ze maakt het mogelijk om samen met verschillende partners een nog niet bestaande faciliteit toe te voegen aan het ecosysteem.

Shared facilities

“De nieuwe regeling moet bijdragen aan een snellere opschaling van innovaties, en zo de time-to-market van nieuwe producten, diensten en technologieën verkorten. Ze vormt daarmee een waardevolle aanvulling op bestaande voorzieningen, zoals Wageningen University & Research’s  Shared Research Facilities,” zegt Petra Roubos, manager Foodvalley Shared Facilities bij Foodvalley NL.

Criteria

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende criteria:

  • de aanvraag gaat over investeringen in pilot-plantfaciliteiten, proefkeukens en/of field labs;
  • de investeringen zijn gericht op het mogelijk maken van innovaties en een snelle vertaalslag naar de markt;
  • de faciliteiten zijn behalve voor de aanvragers ook toegankelijk voor andere partijen.

Beoordeling en advies

Foodvalley NL leidt de uitvoering van de subsidieregeling en beoordeelt de aanvragen die binnenkomen. “We onderzoeken welke faciliteiten er al zijn en welke we nog nodig hebben om innovatieprogramma’s succesvol te doorlopen,” legt Roubos uit. Foodvalley NL geeft ook technisch advies bij het indienen van de aanvraag en brengt waar nodig partijen bijeen.

Regio Deal Foodvalley & Foodvalley 2030

De subsidieregeling is onderdeel van de Regio Deal Foodvalley en maakt deel uit de strategie van Foodvalley NL ten aanzien van ecosysteem ontwikkeling. In de Regiodeal Foodvalley en de Foodvalley 2030 strategie werken we samen aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam e

n gezond voedselsysteem.

Meer informatie

Vragen over de subsidieregeling? Een aanvraag indienen? Neem contact op met Petra Roubos, petra.roubos@foodvalley.nl.