Nieuws

Nieuwe tool MonQUEFTS helpt boeren in Burundi en Kenia

Gepubliceerd op
3 december 2014

In het kader van het project “Secured Growth” wordt er voor het eerst gewerkt aan een snel en eenvoudig systeem voor double-loop leren tussen boeren en verzekeringsmaatschappijen.

Dit project “Verzekerde groei” richt zich op het verhogen van de gewasproductiviteit van boeren in Burundi en Kenia. Deze boeren komen vaak in een neerwaartse spiraal terecht van verminderde productiviteit, die resulteert in minder inkomen voor kwaliteitszaden en meststoffen. Daardoor kiezen zij steeds vaker voor risicomijdende beheerstrategieën, om het risico op een mislukte oogst te vermijden.

Voor verzekeringsmaatschappijen vormen de geringe prestaties van kleine boeren, in combinatie met hun weerstand tegen een meer marktgerichte, maar ook riskantere, gewasproductie, een bedreiging voor de financiële duurzaamheid van het systeem.

Boeren zijn doorgaans heel leergierig, en feedback op hun functioneren en de mogelijkheden tot verbetering kan hen motiveren om stappen te zetten


Boeren zijn doorgaans heel leergierig, en feedback op hun functioneren en de mogelijkheden tot verbetering kan hen motiveren om stappen te zetten om hun gewasproductie beter op de markt af te stemmen, met een optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen.

De tool MonQUEFTS

Samen met verzekeringsmaatschappij Achmea, de NGO ZOA, LEI en Envista Consultancy heeft Alterra dit instrument, MonQUEFTS genaamd, ontwikkeld in het kader van het project ‘Secured Growth’. Het instrument dient drie doelen:

  1. Het geeft inzicht in het landbouwbeheer en de prestaties, en kan aanbevelingen voor bemesting geven, afgestemd op specifieke bodems en gewassen;
  2. De prestaties van boeren kunnen worden gebruikt als input voor lokale verzekeringen;
  3. De resultaten worden gebruikt voor feedback aan boeren, om biologisch materiaal op hun eigen boerderij beter te benutten en tevens een hogere opbrengst te realiseren. Dit zal hen stimuleren hun prestaties te verbeteren.
Dit instrument kan helpen de lokale gewoonten en praktijken te doorbreken, zodat boeren er niet langer van weerhouden worden een volgende stap te zetten in hun lokale ontwikkeling.

Het MonQUEFTS-instrument steunt op twee pijlers: MonQI, een monitoringinstrument voor landbouwbeheer en prestaties van landbouwbedrijven, en de tweede pijler QUEFTS; een bodemvruchtbaarheidsinstrument dat aanbevelingen voor bemesting geeft op basis van de input van gewas- en bodemeigenschappen.

Dit instrument kan helpen de lokale gewoonten en praktijken te doorbreken, zodat boeren er niet langer van weerhouden worden een volgende stap te zetten in hun lokale ontwikkeling. Het gebruik van lokale verzekeringen kan een manier zijn om de meer risicovolle gewasproductie uit te breiden om zo aansluiting te vinden bij regionale of internationale markten. Tegelijkertijd geeft het instrument de boeren feedback en advies over het beheer van hun bronnen.

Tools: