Nieuws

Nieuwe transitie Chinese veehouderij nodig

Gepubliceerd op
25 juli 2018

De Chinese veehouderij heeft de afgelopen drie decennia een enorme transitie doorgemaakt. Tussen 1980 en 2010 verdrievoudigde de productie van dierlijke eiwitten, met aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Een internationaal team van onderzoekers, waaronder Zhaohai Bai, Gerard Velthof en Oene Oenema van Wageningen University & Research, heeft nu een blauwdruk ontwikkeld voor een ‘nieuwe vee-transitie’ waardoor de efficiëntie van de productie wordt verhoogd en de milieu-impact afneemt.

"China's vee-transitie is enorm, zowel qua schaal als qua snelheid," zegt Zhaohai Bai, eerste auteur van de publicatie van het onderzoek die deze week verscheen in Science Advances. Het gemiddelde vlees-, melk- en eierverbruik per hoofd van de bevolking steeg tussen 1980 en 2010 met resp. 3,9, 10 en 6,9 keer, meer dan waar ook ter wereld. De veestapel groeide in de loop van die periode van 142 naar 441 miljoen dieren, waardoor de economische waarde van de sector bijna 60 keer zo groot werd. Inmiddels is China 's werelds grootste veehouder, nog voor de VS en Europa.

De gevolgen van deze transitie, sinds 2007 door de Chinese overheid gesubsidieerd met ruim een miljard euro per jaar, zijn groot, ook voor het milieu: tussen 1980 en 2010 nam de invoer van veevoer met een factor 50 toe, verdubbelden de totale ammoniak- en broeikasgasemissies, en verdrievoudigden de stikstofverliezen naar het oppervlaktewater. Als gevolg hiervan heeft de vee-transitie van China een significante wereldwijde impact. Prognoses voor 2050 laten een onverminderd toenemende groei zien, in zowel de dierlijke productie als de negatieve effecten ervan.

Twee toekomstscenario's

De groep wetenschappers, met naast de Wageningse onderzoekers ook experts van Rothamsted Research, de University of Bristol, IIASA in Oostenrijk, de Agricultural University van Hebei en de China Agriculture University, heeft voor de toekomst twee scenario’s verkend die diametraal tegenover elkaar staan: ‘business-as-usual’  (voortgaan op dezelfde weg) en een nieuwe vee-transitie in samenwerking met alle stakeholders. Zij deden dit op basis van een uitgebreide analyse van de situatie nu en in de toekomst, en de wereldwijde gevolgen ervan.

“Bij het scenario ‘business-as-usual’ zullen de emissies van broeikasgassen en ammoniak en de stikstofuitspoeling nog sterker toenemen,” zegt Gerard Velthof. In het scenario met de nieuwe vee-transitie, dus een veel duurzamere veehouderij, kunnen de broeikasgasemissies met bijna de helft worden verminderd en de stikstofverliezen met bijna twee derde. Wij hebben in ons onderzoek de wegen in kaart gebracht die moeten worden bewandeld om die ​​nieuwe transitie te bewerkstelligen, waarbij de productie-efficiëntie wordt verhoogd en de milieubelasting verminderd. De belangrijkste elementen van deze transitie zijn: een koppeling van de veehouderij met de productie van plantaardige producten, mestbeheer in de gehele keten, en een doordachte ruimtelijke planning. Daarbij moeten de overheid, verwerkende industrieën, consumenten en retailers samenwerken.”

Klik hier voor ‘China’s livestock transition: Driving forces, impacts, and consequences’