Nieuwe veredelingstechnieken bieden kansen voor duurzamere landbouw

Persbericht

Nieuwe veredelingstechnieken bieden kansen voor duurzamere landbouw

Gepubliceerd op
7 december 2015

Producten van nieuwe veredelingstechnieken bieden belangrijke kansen om de landbouw duurzamer te maken. De technieken zijn daarom een nuttige aanvulling op de gangbare veredelingspraktijk, met name in gewassen waarin gewenste rassenverbetering nu zeer tijdrovend is, zoals aardappels en appels. Dat blijkt uit een literatuurstudie van Wageningen UR die gepubliceerd is in het gerenommeerde tijdschrift Trends in Plant Science.

De wetenschappelijke kennis over genen en hun werking is afgelopen jaren zeer sterk toegenomen. Om deze kennis nuttig toe te kunnen passen zijn nieuwe veredelingstechnieken ontwikkeld waarbij in het veredelingsproces heel gericht gewerkt kan worden. Zo hebben nu veredelaars via een gerichte mutatie heel precies één bepaald gen uitgeschakeld waardoor een rijstplant niet meer vatbaar is voor een ziekteverwekker. Hierdoor hoeft in rijstgewassen minder met fungiciden gespoten te worden. De gerichte mutatie, ook wel gene-editing genoemd, wordt geïnduceerd door een gen of een eiwit dat daartoe tijdelijk wordt ingebracht in de plantencel. Dit via mutatie uitschakelen van genen kon tot nu toe alleen maar ongericht gebeuren.

Gene-editing techniek en andere moderne veredelingstechnieken

Naast de genoemde gene-editing techniek zijn er nog andere moderne veredelingstechnieken ontwikkeld waarmee gewassen gerichter veredeld kunnen worden. De eerste gewassen waarin deze technieken worden toegepast verschijnen op dit moment in het buitenland op de markt. Op basis van recente studies verwachten de Wageningse onderzoekers dat veredelaars komende jaren met deze technieken ook rassen gaan ontwikkelen die beter bestand zijn tegen allerlei abiotische stress factoren zoals droogte en warmte, of vrij zijn van schadelijke allergenen. Plantenveredelaars gebruiken de technieken bijvoorbeeld ook voor de ontwikkeling van glutenvrije tarwe.

GMO-richtlijn

Voor de toepassing door veredelaars voor rassen in Europa is het belangrijk wat de status van de nieuwe veredelingstechnieken is, in relatie tot de GMO-richtlijn. De vraag is of het gebruik van een bepaalde nieuwe veredelingstechniek leidt tot een genetisch gemodificeerd organisme of niet, en als dit het geval is, of de producten van de techniek wel of niet vrijgesteld worden van de Europese GMO-regelgeving. De Europese Commissie heeft aangekondigd om begin 2016 te komen met een juridische duiding van de nieuwe veredelingstechnieken in relatie tot de GMO-richtlijn.