Nieuws

Nieuwe versie Handboek Snijmaïs

Gepubliceerd op
2 februari 2016

Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met de laatste kennis op het gebied van diverse teeltaspecten. De Aanbevelende Rassenlijst is vernieuwd, inclusief de toelichting. Verder is onder ander informatie over groenbemesters, onkruidbestrijding, schimmelvorming in kuilen en zaaizaadontsmetting aangepast.

Het Handboek Snijmaïs is een praktisch digitaal handboek dat voor iedereen gratis toegankelijk is. In het handboek worden de diverse aspecten van teelt, oogst en vervoedering van snijmaïs op praktische wijze beschreven en geïllustreerd met foto’s en figuren. Deskundigen van Wageningen UR Livestock Research en het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR actualiseren het handboek jaarlijks. ZuivelNL financiert dit werk.

Raadplegen of zelf een exemplaar?

Op de website www.handboeksnijmais.nl kan het Handboek gratis per hoofdstuk geraadpleegd worden. Daarnaast kan het Handboek in zijn geheel worden gedownload.

Het Handboek Snijmaïs is ook verkrijgbaar als papieren versie.