Nieuwsbrief Beter Bodembeheer over de teelt van afrikaantjes en ploegloos boeren

Nieuws

Nieuwsbrief Beter Bodembeheer over de teelt van afrikaantjes en ploegloos boeren

Gepubliceerd op
15 februari 2015

Het februarinummer van de Nieuwsbrief Beter Bodembeheer besteedt onder meer aandacht aan een veldexperiment waaruit blijkt dat de teelt van afrikaantjes, Tagetes patula, de besmetting van wortellesieaaltjes sterk en langdurig verlaagd. Steeds meer akkerbouwers en groentetelers ploegen niet meer. In de nieuwsbrief staat een verslag van een workshop, die Beter Bodembeheer organiseerde over dit onderwerp.

Lees in Beter Bodembeheer

Overige artikelen

Nieuwsbrief Beter Bodembeheer wordt uitgegeven door de Publiek Private Samenwerking Bodem (PPS Bodem). De website Beter Bodembeheer bundelt alle kennis uit het onderzoek over duurzaam bodembeheer in de landbouw op één plek.

Onderzoeksprogramma PPS Bodem

PPS Bodem is een onderzoeksprogramma, dat wordt gefinancierd en uitgevoerd in samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderzoek. Het programma is in 2012 gestart en eindigt in 2016. PPS Bodem wil door een integrale aanpak de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als biodiversiteit en waterbeheer te versterken.

Wageningen Soil Network

De Verenigde Naties heeft 2015 benoemd tot ‘International Year of Soils’ om het belang van een gezonde bodem voor de kwaliteit van leven onder de aandacht te brengen. Verschillende Wageningse instellingen en organisaties hebben elkaar gevonden onder de naam ‘Wageningen Soil Network’, om samen een bijdrage te leveren aan dit internationale jaar van de bodem. In dit kader ontplooit Wageningen UR in 2015 allerlei activiteiten.