Nieuws

Nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland als open data beschikbaar

Gepubliceerd op
29 augustus 2017

Na de Bodemkaart van Nederland stelt Wageningen Environmental Research (Alterra) nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland vanaf vandaag als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen zonder kosten vrije toegang krijgt tot de kaart die tot in detail informatie geeft over het reliëf, de ontstaanswijze en de ouderdom van alle locaties in ons land. Tot nu toe was deze informatie niet vrij toegankelijk voor het publiek. Dankzij financiering van de ministeries van EZ en IenM komt hier nu verandering in. Zowel bedrijven als overheden kunnen zo efficiënter opereren en hun dienstverlening verbeteren.

De Geomorfologische Kaart van Nederland is een uniek product: Nederland is namelijk het enige land ter wereld met een landsdekkende en gedetailleerde geomorfologische kaart. Niet alleen geeft de kaart informatie over reliëf, ontstaanswijze en ouderdom, maar daarnaast wordt aanvullende informatie gegeven over afwijkende geologische afzettingen in de bovengrond, eventuele bijzonderheden in het reliëf en er wordt beschreven of de landvorm onder invloed staat van actieve geomorfologische processen zoals stuivende kust- en landduinen en sedimentatie en erosie in langs de grote rivieren en op slikken en schorren. Dankzij de beschikbaarheid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) kan het landschap steeds beter geïnterpreteerd worden en kunnen de grenzen tussen de verschillende geomorfologische eenheden zeer nauwkeurig worden vastgesteld.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) speelt een centrale rol bij de publicatie van deze informatie. De BRO is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond en behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland. De BRO maakt het mogelijk om gestandaardiseerde gegevens gratis op te vragen en te gebruiken om goed onderbouwde keuzes te maken over het gebruik van bodem en ondergrond. De geomorfologische kaart wordt onder meer gebruikt om gidsmodellen af te leiden die een handelingsperspectief bieden voor klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling. In concreto betekent dat gidsmodellen het belang van de bodem en ondergrond accentueren, dat ze het ontwikkelproces structureren en dat ze voorzien in suggesties voor concrete ruimtelijke maatregelen. Voor archeologie geeft de kaart informatie over de kans of archeologische resten al dan niet zijn aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. En tenslotte speelt de kaart een belangrijke rol voor onderzoek, onderwijs en educatie.  

Door deze gegevens centraal en gestandaardiseerd beschikbaar te stellen kost het de gebruikers weinig tijd om de gegevens te verzamelen en klaar te maken voor analyse. Vanaf nu kan alle tijd  aan zinvolle analyses worden besteed.

De geomorfologische kaart wordt gepubliceerd op de geodatavoorziening van de rijksoverheid Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). De bodemkaart is zowel als webservice als downloadfile beschikbaar. De kaart kan ook worden gevonden via het Nationaal Georegister of via het dataportaal van de Nederlandse overheid. Uitgebreide informatie over de is te vinden in de toelichting op de legenda.