Nieuws

Officiële aftrap IDC’s in regionaal verband op Provinciehuis in Zuid-Holland

Gepubliceerd op
6 januari 2014

Innovatie en Demonstratie Centra (IDC's) zijn een succesformule gebleken. De Provincie Zuid-Holland steunt deze aanpak met een forse financiële injectie, die op 20 december, in de vorm van een symbolische cheque van 1.9 miljoen euro, werd overhandigd aan Gert Kant van de Stichting Greenport Horti Campus.

Bijna 10 jaar geleden werd de term Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) gelanceerd door het programma Kas als Energiebron. Het eerste IDC Energie moest onder meer gaan zorgen voor het geïntegreerd testen en demonstreren van kassystemen door marktpartijen, het inspireren van ondernemers en het organiseren van kennisuitwisseling.

Succesformule IDC

Inmiddels is het IDC een succesformule gebleken: een fysieke locatie gericht op één specialisatie  in combinatie met het gericht bijeenbrengen van de belangrijke partijen en kennisdragers uit de sector: ondernemers uit alle schakels van de keten, onderzoekers, leveranciers, voorlichters en  onderwijs.

Door deze concentratie ontstaat een 'broeinest van innovatie', en wordt de onderlinge samenwerking en innovaties over één onderwerp gestimuleerd. De Provincie Zuid-Holland steunt deze aanpak met een forse financiële injectie die op 20 december, in de vorm van een symbolische cheque van 1.9 miljoen euro, werd overhandigd aan Gert Kant van de Stichting Greenport Horti Campus. Naast het IDC Energie vormen de nieuwe IDC’s rond water, digitaal telen, smaak, bollen & vaste planten en mechatronica in Bleiswijk, Lisse en het Westland de gezamenlijke IDC’s in de regio.

In Bleiswijk, aan de Violierenweg krijgt het versterken van de focus op teelttechniek en teeltexpertise verder vorm. Want naast de genoemde IDC’s, die ondersteuning krijgen uit het EFRO-project, is er op de locatie van Wageningen UR ook het IDC LED.

IDC Smaak

De deelnemers aan de bijeenkomst kregen gelijk te maken met een eerste introductie van het IDC Smaak: pipetjes gevuld met sap van diverse paprika’s, symbolisch voor innovatie: een klein begin wat, mits geplaatst in de juiste omgeving en met de juiste partijen, kan leiden tot grote vernieuwing.