Onbehandelde snavels en huisvesting: lezingen voor legpluimveehouders op LIV-Venray

Nieuws

Onbehandelde snavels en huisvesting: lezingen voor legpluimveehouders op LIV-Venray

Gepubliceerd op
25 februari 2016

Op de eerste middag van de LIV in Venray, dinsdag 01 maart, worden er in samenwerking met de Evenementenhal Venray een tweetal voor legpluimveehouders interessante lezingen gegeven. Wat weten we over onbehandelde snavels van leghennen? Waaraan moet de legpluimveehouder denken om problemen voor te zijn. Is er een oplossing?

In haar lezing gaat Thea van Niekerk, deskundige in pluimveegedrag en pluimvee productiesystemen bij Wageningen UR Livestock Research, in op het onderzoek naar de mogelijkheden om hennen met onbehandelde snavels te houden. Hiernaar wordt al jaren onderzoek gedaan, aangestuurd door mensen uit de praktijk. Langzaam aan is bekend dat de oplossing niet bestaat uit één simpele maatregel, maar gezocht moet worden in een combinatie van fokkerij, houderij en management. Thea van Niekerk zal in haar presentatie Verenpikken bij leghennen: overzicht van oorzaken en oplossingen inzicht geven over wat er bekend is over de oorzaken van pikkerij en maatregelen om beschadigend pikgedrag tegen te gaan.

Aansluitend houdt Jasper Heerkes een presentatie over zijn promotiestudie aan het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) in België naar de verbetering van de huisvesting van leghennen in alternatieve huisvesting. In zijn studie heeft hij gekeken naar kenmerken van volièrehuisvesting die voor- of nadelig kunnen zijn voor het optreden van verenpikkerij, de uitval bij de dieren en de productie. In zijn presentatie zal hij aangeven in hoeverre materialen, ontwerp van de inrichting, aanwezigheid van een vrije uitloop, etc., hierop van invloed kunnen zijn.

De lezingen worden gehouden op dinsdagmiddag 1 maart. Belangstellenden zijn welkom vanaf 13.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie de site van de LIV-Venray.

LIV - Evenementenhal Venray
1 - 3 maart 2016