Ondernemen in de visserij

Nieuws

Ondernemen in de visserij

Gepubliceerd op
6 januari 2015

Wageningen Economic Research houdt zich, via Kenniskringen Visserij, onder ander bezig met de praktische kant van bedrijfsvoering in de visserijsector. Hieruit volgend zijn onlangs drie brochures verschenen die verschillende kanten van het ondernemen belichten.

Bedrijfsvoering en opvolging visserij

De brochure "Familiebedrijven en samenwerkingsvormen in de visserij" biedt op basis van een themadag in 2014 inzicht in het functioneren van familiebedrijven en de gevolgen voor management. Daarop aansluitend is er een brochure verschenen over bedrijfsopvolging: Bedrijfsovername; Checklist bedrijfsopvolging en –overdracht. Zoals de titel al aangeeft zeer praktische informatie voor visserijbedrijven die problemen kennen met het tijdig en op juiste wijze organiseren van de opvolging van het bedrijf.

Regionale initiatieven vis

Een derde brochure "Vis onbekend; Zoeken naar het waarom van de geringe visconsumptie in Nederland" beoogt antwoorden te krijgen op de vraag waarom de visconsumptie in Nederland gering is. Het is niet de bedoeling hiermee een marketingstrategie uit te zetten om de visconsumptie in eigen land te stimuleren, maar het essay kan wel inzichten geven in de onderliggende vraag waarom Nederlanders zo weinig vis eten. En dit inzicht kan bijdragen aan mogelijke regionale initiatieven, niet alleen door vissers maar in de hele keten.