formulering onderzoeksagenda biobased economy voor het TKI BBE

Nieuws

Ondersteuning formulering onderzoeksagenda biobased economy voor het TKI BBE

Gepubliceerd op
9 maart 2015

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI BBE) stelt momenteel op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken een hernieuwde onderzoeksagenda Biobased Economy (BBE) voor de komende 8-12 jaar op.

De drie toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2 instituten): ECN, TNO en Wageningen UR (DLO) en Technopolis zijn gevraagd dit proces te ondersteunen door gezamenlijk antwoorden te formuleren op de volgende drie hoofdvragen:

  • Hoe verhouden zich de onderzoeksagenda‘s van de drie TO2 instituten tot elkaar? Kan tot een synthese worden gekomen? Welke kansen levert dit voor Nederland?
  • Wat is er tot nu toe van het TKI BBE Innovatiecontract Groene Groei uit 2011 terecht gekomen?
  • Wat zijn op basis daarvan uw aanbevelingen voor de hernieuwde BBE onderzoeksagenda?

Om deze vragen te beantwoorden hebben de drie TO2 instituten:

  • Hun bestaande onderzoeksagenda ‘s in een zoveel mogelijk uniform format beschreven en vervolgens gezamenlijk geanalyseerd;
  • Een analyse uitgevoerd van alle projecten binnen TKI BBE en TKI Gas (programmalijn Groen Gas) en overige relevante projecten met overheidssteun bij drie TO2 instituten in de periode 2012-2014, ondersteund door interviews met negen bedrijven uit het BBE veld en met zes oorspronkelijke werkpakketleiders uit Groene Groei voor het verkrijgen van een kwalitatief beeld over de voortgang ten opzichte van de start van het innovatiecontract;
  • Op basis daarvan een reeks conclusies en aanbevelingen voor de hernieuwde BBE onderzoeksagenda opgesteld.

De openbare eindrapportage van de RVO-opdracht “Ondersteuning formulering onderzoeksagenda biobased economy voor het TKI BBE” is hier te vinden.

Een samenvattende powerpoint presentatie staat hier.